Veliki projekat na pomolu: Bit će zaposleno novih 33.000 građana

BiH, tačnije entiteti će se kod Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) zadužiti za novih 50 miliona eura, odnosno blizu 100 miliona maraka.

ADVERTISEMENTS

Kako je navedeno u saopćenju, oko 58 miliona maraka će biti prebačeno FBiH, a oko 42 miliona RS-u. Rok vraćanja ovog kredita je 32 godine, uključujući i sedmogodišnji grejs period. Rok za realizaciju projekta je 1. oktobar 2021. godine, piše Faktor.

– Provođenjem ovog projekta nezaposlenima, u prvom redu mladim i ranjivima kategorijama koji aktivno traže posao, želi se pomoći da steknu vještine i znanja potrebna za rad u privatnom sektoru. Projekt će pomoći javnim službama za zapošljavanje da urade bolje profile svojih korisnika koji aktivno traže posao, a poslodavcima da ostvare bolje kontakte i komunikaciju na tržištu rada – navodi se u saopćenju.

Međutim, u IBRD-u neće prepustiti domaćim vlastima potpunu kontrolu nad trošenjem novca, nego će svaka naredna uplata zavisiti od dotadašnje relaizacije projekata. Sam projekat će se sastojati od nekoliko dijelova. Osim spomenutih programa sticanja novih vještina, pogotovo za osobe sa nižim stepenom obrazovanja, odnosno sa maksimalno završenom srednjom školom. Pojedincima, koji budu ispunjavali postavljene uslove, bit će dodjeljivana grant sredstva za samozapošljavanje, odnosno pokretanje ili razvoj privatnog biznisa.

Osim toga, biroi za zapošljavanje će biti preuređeni tako da više ne budu samo mjesta za puko evidentiranje nezaposlenih, nego će morati razviti sistem usluga kojima će nezaposlenim pružati pomoć prilikom traženja posla. Naravno, to će se odnositi na osobe koje aktivno traže posao

Zavodi i biroi za zapošljavanje će se “morati otvoriti” i prema poslodavcima, odnosno omogućiti im da dobiju informacije o osobama koje traže popsao, uključujući i kontakte sa nezaposlenima.

Ono što je možda i najznačajnije, da su za svaku isplatu predviđeni i rezultati koji moraju biti ostvareni. Primjera radi, FBiH bi u toku ove godine trebala dobiti šest miliona maraka za projekte obuke, ali zahvaljujući tim sredstvima u FBiH bi trebalo biti zaposleno novih 6.800 osoba, od čega 1.800 mladih i 5.000 ljudi koji pripadaju takozvanim ugroženim grupama, gdje spadaju niskoobrazovani kadrovi, žene, osobe preko 40 godina starosti i slično, odnosno sve osobe koje mogu teže doći do posla.

U istom periodu RS bi trebala dobiti oko pet miliona maraka za slične projekte, ali cilj koji je postavljen pred vlasti tog entiteta zapošljavanje novih 4.000 osoba, od kojih 1.200 mladih i 2.800 pripadnika ugroženih grupa.

Oba entiteta će morati uspostaviti posebne jedinice za provedbu projekata, kao i nadzorne odbore tih jedinica, čiji će zadatak biti kontrola realizacije. Sve njih će nadgledati IBRD.

Projektom je predviđena i suma od oko 3,5 miliona maraka, koja će biti potrošena za nabavku potrebnih roba i usluga, kao i za konsultante.

Izvor:haber.ba