BIH jedinstven primjer: Jedna država, tri različite vanjske politike

BIH jedinstven primjer: Jedna država, tri različite vanjske politike
Posljednja dešavanja na bh. političkoj sceni, naročito ona koja se tiču pokretanja postupka revizije presude BiH protiv Srbije, najbolji su dokaz da BiH nema vanjsku politiku. Nije ni čudo, smatraju bivši bh. diplomate. Naša zemlja nema niti zakone koji uređuju ovu oblast niti postoji volja da se ona uredi.

Ne postoji vanjska politika BiH. Ne postoji strategija niti zakon o vanjskim poslovima, pa je sve što na vanjsku politiku podsječa ustvari samo improvizacija. Sve je to tako, smatra bivši diplomata Hajrudin Somun, zbog strukture same države BiH.

“Apsolutno nema vanjsku politiku. Ona je nema već 25 godina. Neće je ni imati dok god je BiH ovakva, dok god joj je ovakva državna struktura, dok god postoje tri člana Predsjedništva, a ne jedan predsjednik države. I dok god država nije zasnovana na građanskim već na etničkim principima”, kaže za TV1 Hajrudin Somun, nekadašnji bh. diplomata.

Svako vuče na svoju stranu, dodaje Somun, pa bi se šaljivim tonom moglo reči i da naša zemlja ima tri različite vanjske politike. Ne čude onda pojedinačni nastupi prema sudovima, skandali u diplomatskim prostorijama naše zemlje u svijetu ili tek samostalni nastupi određenih ministara.

“Sve te zajednice u BiH imaju neke svoje oslonce u svijetu i u regiji. Neko više naginje prema Srbiji, neko prema Hrvatskoj, Rusiji, Americi”, navodi Somun.

„Kako možemo razgovarati o unutrašnjoj politici kada dva člana Predsjedništva i ministar spoljnih poslova pošalju različite poruke našem ambasadoru vani.  Dakle, mi se prislanjamo spoljnoj politici nekim najopštijim pravcima, strategijama i to opet podijeljeno na tri”, kaže Zlatko Dizdarević, novinar i diplomata.

Dizdarević dodaje da nije uopće čudno da BiH nema vanjsku politiku, prenosi TV1.

“Pošto nemamo unutrašnji jedinstven suverenitet, odnosno imamo tri, ne možemo imati ni unutrašnju politiku. Pošto nemamo unutrašnju politiku, ne možemo imati ni spoljnu”, navodi on.

A nema ni zakone koji bi ovu oblast uredili.

“Ne postoji odgovarajuća zakonska regulativa. Imaju i neki principi koje vi možete tumačiti ovako ili onako” , kaže Somun.

Zakon o vanjskim poslovima usvajanje čeka od 2000. godine. Do tada, postoji tek jedan dokument koji tretira odnos BiH prema međunarodnim dešavanjima, a to je dokument “Opći pravci i prioriteti za provedbu vanjske politike Bosne i Hercegovine”.

 

(Vijesti.ba)