USAMLJENOST BIRA NAJSNAŽNIJE LJUDE: BORE SE KAO LAVOVI, ALI OVE SENKE SE NE MOGU REŠITI!

Njih odlikuje harizma, dobar izgled, živ analitički um, dobro vaspitanje i maniri, iza kojih je uvek skriven snažan pogled

„Svakodnevno, komunicirjući sa različitim ljudima, čudimo se da su najdostojniji od njih – sami. Njih odlikuje harizma, dobar izgled, živ analitički um, dobro vaspitanje i maniri, iza kojih je uvek skriven snažan pogled, u kom se jedva uočava mala tuga.

Oni traže „svoje“ ljude: za komunikaciju, za društvo i prijatan odmor, za ljubav, za odnose i porodice.

Oni prave više grešaka, više stradaju, ređe kontaktiraju, teže preživljavju neuspehe. Ali svaki put, izgorevši u odnosima, oni se ponovo rađaju iz pepela i bivaju još savršeniji i jači.

I opet, i opet počinju sve iz početka …

Njima su strani stereotipi savremenog društva, nemoguće im je nametnuti tuđe mišljenje. Bez obzira da li je to muškarac ili žena, oni traže takvog čoveka pored koga će im biti toplo i spokojno.

A to „spokojno“ se ne zasniva na odsustvu svađa, adrenalina ili krajnjih granica emocija. To „spokojno“ znači da je pored čovek koji neće izdati. Čovek kome bezgranično veruješ, u koga imaš poverenje, i u koga si siguran 200%.
Čak i najjači ljudi beskrajno teže da steknu uverenje, da ih vole... “

zenskica.com