STRAŠNO: BISER BALKANA, I NAJVEĆI PONOS BIVŠE JUGE, NA KORAK OD BRISANJA SA LISTE UNESKO! (FOTO)

 

Ako lokalna samouprava u Ohridu nastavi sa realizacijom niza spornih projekata, ohridski region može da izgubi status svetskog prirodnog nasleđa i da bude prebačen na listu ugroženog nasleđa, a to je samo korak do potpunog brisanja sa liste UNESKO.

Ovaj zaključak proizilazi sa sasanka članova monitoring misije UNESKO, koji su od 9. do 14. aprila “skenirali” situaciju u tom regionu, sa građanskim udruženjima Ohrid SOS, Udruženjem za zaštitu životinja i životne sredine E.D.E.N.

Makedoski ekologisti uporno upozoravaju da planirani razvojni projekti duž obale Ohridskog jezera i Nacionalnog parka „Galičica“ mogu dovesti do presušivanja poslednje močvare u ohridskom regionu – Studenčiškog Blata, unikatnog prirodnog staništa retkih vrsta rastinja, ali i samog Ohridskog jezera. Time bi se nanele ogromne šteta brojnim vrstama biljnog sveta, a planirana izgradnja ski-centra na planini na kojoj nema snega uništila bi celokupni biodiverzitet na Galičici.

Pre nekoliko meseci i sam UNESKO je upozorio da planirani infrastrukturni projekti mogu uticati na vrednost Ohrida i jezera. Čak je na poslednjoj sednici u Istanbulu bila najavljena mogućnost da ove godine Ohrid bude izbrisan sa liste UNESKO i prebačen na Listu svetsog nasleđa u opasnosti.

Zato je reaktivna misija UNESKO posetila taj region da bi skrenirala situaciju.

Njihov izveštaj, sa svim primedbama, biće gotov za dva meseca.

On će biti presudan da li će region biti prebačen na nižu, Listu svetsog nasleđa u opasnosti. Prema oceni nevladinih organizacija i makedonskih ekologista, predviđeni projekti izgradnje ekspresnog puta Ohrid – Peštani, ski-centra i turističkih razvojnih zona u Nacionalnom parku Galičica, kao i planovi urbanizacije Studenčiškog Blata i izgradnja mediteranske plaže, nisu dobro isplanirani.

– Glavna primedba UNESKO je što se svi ovi planovi razvijaju bez predhodno usvojenog plana o upravljanju sa ohridskim regionom koji treba da odredi pravce razvoja, odnosno kakav turizam i kakvi projekti odgovaraju Ohridskom regionu, izjavila je za televiziju Telma, Aleksandra Bujarovska ekologist iz „Front 21/42“.

Iz udruženja Ohrid SOS ističu da je UNESKO preporučio da se stopiraju sporni infrastrukturni projekti sve dok se ne utvrdi kakav će biti njihov efekt na životnu sredinu.

Ohrid je jedno do 35 područja proglašenih za svetsko prirodno nasleđe, a prema zaštiti koju uživa od UNESKO, nalazi se na istoj ravni sa Ibicom ili Makču Pikču.

Da li će zadržati taj status, biće poznato na 41 sednici UNESKO, koja će se održati u julu u Krakovu, Poljska.

telegraf.rs