Pružiti priliku RVI da rade, osim egzistencije to je i rehabilitacija

Konferencija “Zapošljavanje i samozapošljavanje osoba s invaliditetom” u Tuzli okupila je ratne vojne invalide, nekoliko organizacija i institucija koje se bave problematikom zapošljavanja te kategorije, predstavnike izvršne vlasti Federacije BiH, Tuzlanskog kantona, privrednike, te predstavnike Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom FBiH.

Konferenciju je organizirao Savez ratnih vojnih invalida Tuzlanskog kantona, a prisustvovali su i potpredsjednik Republike Srpske Ramiz Salkić te federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambenooslobodilačkog rata Salko Bukvarević.

Predstavljeni su programi, projekti, uvjeti i postupci za dodjelu bespovratnih sredstava za održavanje postojećeg te pokretanje novog biznisa osoba s invaliditetom, koje finansira Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom FBiH.

Ministar za pitanja boraca i invalida odbrambenooslobodilačkog rata FBiH Salko Bukvarević istaknuo je da je resorno federalno ministarstvo stavilo kao prioritet projekte zapošljavanja boraca i članova njihovih porodica, jer je čovjek najzadovoljniji kada živi od svog rada, a rad utiče i na rehabilitaciju svih branilaca.

Navodi da se na federalnom nivou realizira nekoliko projekata, od prvog zapošljavanja mladih, do zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca, po svim kantonima, kao i projekt putem Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom FBiH.

-Tu smo uočili problem i svi oni koji su u proteklom periodu imali mogućnost da rade, a imaju stepen invalidnosti viši od 60 posto, uglavnom su već angažovani i zbog toga smo resornom minstarstvu rada i socijalne politike zajedno s koordinacijom boračkih udruženja uputili inicijativu za izmjenu Zakona o fondu koji reguliše ovu oblast, kako bi se omogućilo da se zaposle invalidi s nižim procentom invalidnosti – izjavio je Bukvarević.

Firme trebaju poštovati zakon da svaka 16. osoba uposlena u preduzeću treba da bude iz kategorije RVI, ukoliko to ne ispoštuju treba da plate naknade za tu neizvršenu obavezu, poručio je.

Ministar za boračka pitanja TK-a Fahrudin Skopljak je kazao da se s ove konferencije trebaju poslati dvije poruke, prva je poslodavcima da apliciraju na javni poziv ovog fonda, a i da se poruči poslodavcima da za invalide rad osim toga što predstavlja egzisteniciju je i rehabilitacija.

Dodao je da najviše finansijskih problema imaju ratni vojni invalidi s manjim procentom invaliditeta i potrebno im je pružiti priliku da se zaposle.

Predsjednik Saveza ratnih vojnih invalida TK-a Fahrudin Hasanović istaknuo je da je ovaj savez najveća organizacija koja okuplja osobe s invaliditetom te da ima oko 7.300 RVI u članstvu.

Po njegovim riječima TK najviše ulaže sredstava u spomenuti fond, a povlači najmanje sredstava, za što razlog može biti neinformisanost i nedovoljno poznavanje mogućnosti kako se prijaviti i doći do novca koji je na raspolaganju.

Naglašava da je više od 90 posto ratnih vojnih invalida s procentom invalidnosti iznad 60 posto uglavnom zbrinuto, poručivši da je potrebno zbrinuti invalide s nižim procentom invaliditeta.

Direktor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom FBiH Ahmet Baljić istaknuo je da osoba koja može aplicirati na javni poziv za zapošljavanje ovog fonda mora ispunjavati uvjete da ima stepen invaliditeta 60 posto te da se radi o osobi koja aktivno traži posao i da je prijavljena zavodu za zapošljavanje.

IB.com/Fena

Loading...