GENERAL DUDAKOVIĆ O POGIBIJI IZETA NANIĆA

Rano je jutro 5. avgusta 1995. godine. Borci 505.bužimske viteške brigade Armije Republike Bosne i Hercegovine, krenuli su na borbeni zadatak, spajanja sa vojskom Republike Hrvatske. Komandnat Izet Nanić kreće u svoju posljednju bitku. Kretali su se teritorijom Hrvatske ka Dvoru na Uni, kroz šumu, u rejonu Vijenca, ispod Kote „Hleb“. Nailaze na tek osvojeni srpski bunker. Čuju se pojedinačni pucnji iz pušaka. Zastaju. Komandant Nanić puca na zasjedu. Iz stojećeg stava rafalima zasipa neprijatelja. U jednom momentu, panterski se baca na desnu stranu puta. Mijenja okvir. Ponovo otvara vatru. Vodi se žestoka borba. Vatra je sve žešća i žešća. Komandant je pogođen. Pada na leđa. Nešto je htio reći…
Zajedno sa velikim komandantom poginuli su Meho Bašić, načelnik bezbjednosti 505. viteške brigade i dvojica pratilaca, braća Ismet i Suljo Isaković.

Preuzeto sa Youtube kanala Pravda Bosna