Ne podstičite sveprisutnije prosjačenje!

Protokol za postupanje u slučajevima prosjačenja, skitnje, radne eksploatacije i drugih vidova zloupotrebe djece na području Tuzlanskog kantona potpisan je 2014. godine. Protokol su potpisali predstavnici četiri ministarstva u Vladi TK, predstavnik Općinskog suda i Udruženja ”Zemlja djece”. Danas je povodom ”Dječije nedjelje” koja se obilježava do 15. oktobra na području TK, održan i referalni sastanak o ovoj tematici.

Sve aktivnosti nadležnih organa, koje su predviđene Protokolom koji je potpisan 2014. godine moraju biti poduzete u najboljem interesu djeteta i uz najveću brigu i zaštitu koja je prijeko potrebna za dobrobit djeteta, uzimajući u obzir mišljenje djeteta koje se cijeni prema uzrastu i dobi. Sve mjere i akcije koje se tiču djeteta žrtve navedenih oblika eksploatacije i trgovine ljudima, moraju se preduzimati u najvećem stepenu hitnosti i efikasnosti i uz zaštitu privatnosti i identiteta djeteta.

– Imamo podatak da djeca u toku prosjačenja tri do četiri sata na semaforima zarade od 30 do 50 konvertibilnih maraka, što nije dnevnica ni jednog obrazovanog čovjeka. Iskoristit ću ovaj momenat da apelujem na građane da ne podstiču prosjačenje i skitnju maloljetnih osoba, jer time dajemo dodatni vjetar u leđa toj pojavi, rekao je između ostalog Zoran Jovanović – ministar za socijalni rad u Vladi TK.

Pored Udruženja ”Zemlja djece” i Općinskog suda Tuzla, potpisnici Protokola su i Ministarstvo obrazovanja, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo za rad i socijalnu politiku i Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona, čije aktivnosti i pomoć u realizaciji kompletnog projekta zauzimaju veliki značaj.

– Mi smo na veliki broj problema kod primjene protokola a kada se tiče problema i zbrinjavanja djeteta koje je nađeno na ulici nalazili i u pogledu ostvarivanja prava djeteta na zdravstvenu zaštitu. Također sama identifikacija i prijavljivanje slučaja nije nailazilo na adekvatan odgovor kod centara za socijalni rad iz različitih razloga u čiju prirodu neću ulaziti, istakla je Sahiba Srna – pomoćnica direktorice u Udruženju ”Zemlja djece” BiH.

Prosjačenje je uveliko posljednjih godina izraženo i na području općine Kalesija, a intezivaran je i organizirani dolazak djece koja prosjače a sa područja su drugih općina, pretežno iz Živinica.

– Do sada nismo imali prijava prosjačenja, aktivnosti smo više sprovodili preventivno u saradnji sa policijom, gdje su te osobe upozoravane da ne rade to što rade. Imali smo i smještaj jednog djeteta u prihvatilište 2016. godine. Dijete i dalje boravi tu, nikada niko od njegovih bližih nije dolazio, niti za njega pitao. Dijete se već adaptiralo na novi život, krenulo je u školu, kazao nam je Selmir Buljkić – pedagog u Centru za socijalni rad Kalesija.

Kako je istaknuto, prilikom potpisivanja protokola, ovo je prvi put da se sistemski, kroz aktivnosti više ministarstava i kroz institucije pravosuđa na ispravan način,adekvatnim tretmanom, i funkcijom dnevnog centra koji se sprovodi u Udruženju „Zemlja djece” i novom institucijom Prihvatilišta u Domu za djecu bez roditeljskog staranja, pristupi rješavanju ovog problema.

Rtvslon.ba