Na ahiret je preselio Pehratovic Ibrahim iz Cerske

 

 

Preizeto sa Selam doo