Predložene izmjene Zakona o sportu u BiH s ciljem usklađivanja s međunarodnim standardima

Predložene izmjene Zakona o sportu u BiH s ciljem usklađivanja s međunarodnim standardima

Foto: Arhiv/Klix.ba
Dopunama zakona sportskim savezima Bosne i Hercegovine daje se nadležnost za arbitražno rješavanje sporova sportista i sportskih klubova, putem njihovih arbitražnih sportskih tijela, što je međunarodni standard.

Istovremeno se definira da će strategiju razvoja sporta u Bosni i Hercegovni usvajati Parlamentarna skupština BiH na prijedlog Vijeća ministara BiH, uz prethodno pribavljenu saglasnost entiteta i Brčko Distrikta BiH, dok će program razvoja sporta usvajati Vijeće ministara BiH.

Predviđa se odgovornost pravne osobe u sportu ukoliko organizuje sportsko takmičenje i sportsku priredbu u BiH koja nije usklađena s preporukama Evropske konvencije o suzbijanju nasilja i nedoličnog ponašanja gledalaca, posebno na fudbalskim utakmicama.

Ministarstvo civilnih poslova dostavit će Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportu Parlamentarnoj skupštini BiH.Klix.ba