DRAGAN ČOVIĆ NACRTAO GRANICE TREĆEG ENTITETA U BIH

Hrvatski član Predsjedništva BiH i lider HDZ-a BiH, Dragan Čović, u nedavnom intervjuu za jednu lokalnu TV-stanicu u Mostaru, po mnogima je po prvi put “iscrtao” granice

trećeg, hrvatskog, entiteta u Bosni i Hercegovini.

Ono što je, po mišljenju analitičara bh. političke zbilje zanimljivo, jeste trenutak u kojem se Čović otvoreno založio

za uspostavu trećeg entiteta, iz čega zaključuju kako je i ta politička inicijativa iskoordinirana sa predsjednikom

Republike Srpske i liderom SNSD-a, Miloradom Dodikom.

U intervjuu stanici “Naša TV” iz Mostara, predsjednik HDZ-a BiH, Dragan Čović je pored ostalog ponovio zahtjeve

za izmjenama Izbornog zakona, kako Hrvatima u BiH njihove političke predstavnike ne bi birali drugi. Ujedno je

podsjetio da su prije izmjena, nametnutih od Visokog predstavnika međunarodne zajednice, Hrvati, tvrdi Čović,

imali pola vlasti u vladi tog bh. entiteta.

UKOLIKO SE NE MOGU RIJEŠITI ODNOSI U FEDERACIJI I DRŽAVI BIH, SMATRA ČOVIĆ, ONDA –

PREMA NJEGOVOM MIŠLJENJU – NE PREOSTAJE NIŠTA DRUGO NEGO INSISTIRATI NA TREĆEM

ENTITETU U BIH.

“Šta god neko mislio o tom trećem entitetu, čak i unutar hrvatskog naroda i međunarodne zajednice i među

Bošnjacima – primarno među Bošnjacima. Znači, neće nam biti drugog izlaza iz ove situacije. A tražimo i ostavili

smo mogućnost za bezbroj rješenja”, izjavio je Čović.

Na pitanje koje se odnosilo na to koji bi dijelovi BiH činili treći entitet, kojem se zamjera da ne bi mogao

obuhvatiti sve Hrvate u BiH, Dragan Čović je uz ostalo odgovorio:

“U svakoj organizaciji Bosne i Hercegovine u kojoj će Hrvati biti definirani kao konstitutivan i suveren narod, bit će

i naša Posavina i naše Žepče i dio središnje Bosne, kao i dio Hercegovine. To je odgovor svima”, poručio je Čović.

Lider HDZ-a BiH i hrvatski član Predsjedništva BiH, Dragan Čović smatra da će se na taj način zaštititi jezgro

Hrvata u BiH, te stvoriti ambijent da ljudi ostaju i da se ne raseljavaju.

Izvor: bhdijaspora.net

mgid.com, 289198, DIRECT, d4c29acad76ce94f