Srbija sa NATO članicama učestovala u 150 vježbi, sa Rusijom vježbala 12 puta

Beogradski centar za bezbjednosnu politiku (BCBP) organizirao je danas konferenciju “Budućnost vojne saradnje Srbije” na kojoj je rečeno da je Srbija od ulaska u Partnerstvo za mir 2006. godine, sa NATO članicama učestovala u 150 vježbi, dok je sa Rusijom u posljednjih pet godina vježbala 12 puta.

Frank Fobladije iz Komande Združenih snaga NATO u Napulju na skupu je naveo je da je partnerstvo sa Srbijom jako zadovoljavajuće za NATO.

– Srbija je veoma efikasan i proaktivan partner NATO, a Individualni akcioni plan partnerstva (IPAP) je najzahtjevniji program partnerstva sa NATO, što je i ogledalo visoke spremnosti i ambicija Srbije – ocijenio je on.

Dodao je i da se partnerstvom izgrađuje zajednička sigurnost, a za svaku zemlju je potpuno njena odluka da li će biti članica NATO ili ne.

U uvodnom govoru ambasadorica Kanade Kati Čaba (Kati Csaba) ocijenila je da su danas pitanja sigurnosti relevantnija nego ikad.

Prema njenim riječima, kako se priroda prijetnji mijenja više nego prije važno je posegnuti za snažnijim partnerstvima.

– Kanada poštuje neutralnost Srbije, a vojne vježbe pomažu Srbiji da bude sigurnija i stabilnija i zato javnost treba da shvati prednosti saradnje – navela je ambasadorica Kanade na konferenciji o vojnoj saradnji Srbije u organizaciji BCBP.

Istraživač BCBP Marija Ignjatijević kazala je da Vojska Srbije na dobar način koristi dostupne mehanizme partnerstva sa NATO u pogledu vojnih vježbi i obuka.

– Medijska slika prikazuje saradnju sa Rusijom kao intenzivniju, ali činjenice govore da je Srbija je od kada je 2006. pristupila Partnerstvu za mir učestvovala u 150 vježbi sa zemljama članicama, dok je sa Rusijom održala 12 vježbi – navela je ona.

Ignjatijević je dodala da Srbija najčešće vježba sa zemljama iz susjedstva, prije svega zbog geografske blizine, historijskih kompatibilnosti vojski, kao i odsustva jezičkih barijera.

Prema njenim riječima, kroz vježbe se najbolje razvija interoperabilnost, sposobnost skladnog funkcioniranja snaga jedne zemlje sa snagama drugih zemalja.

– Velikim silama vježbanje sa Srbijom nije neophodno za izgradnju kapaciteta, dok je Srbiji sa vojnog, ali i sa političkog aspekta to izuzetno korisno, ocijenila je istraživačica BCBP i dodala da su vanredne situacije jedna od najvažnijih oblasti jačanja saradnje.

Na otvaranju konferencije “Budućnost vojne saradnje Srbije” direktorica BCBP Sonja Stojanović Gajić je istakla značaj dijaloga na osnovu analiza i činjenica o tome koliko Srbija efektivno koristi mogućnosti koje joj stoje na raspolaganju u programu “Partnerstvo za mir” za jačanje sigurnosti države i građana, kao i za ekonomske koristi saradnje.

U djelu diskusije posvećenom prilikama za razvoj namjenske industrije Srbije kroz vojnu saradnju, istaknuto je da je realiziran mali broj od dostupnih mehanizama za ekonomsku saradnju sa NATO.

Kao dobri primjeri navedeni su kodifikacija i demilitarizacija naoružanja.

Navedeno je da odbrambena industrija zapošljava više od 9.000 ljudi u Srbiji, da je najbolji srbijanski izvozni proizvod malokalibarska municija, ali da treba unaprijediti kontrolu izvoza i da industrija treba da se uključi u zajedničke projekte EU.