BAJKA U BIJELOM: POGLEDAJTE SNIMKU DIVLJIH LIVANJSKIH KONJA IZ ZRAKA

Livanjski divlji konji su konji koji žive na visoravni Krug, na predjelu od Koričina do Borove glave. Ovo nisu izvorni divlji konji, nego su potomci domaćih konja koji su služili u poljodjelstvu. Nakon što ih je u toj ulozi potisla mehanizacija prije pedeset godina, ostavljeni su življeti divlje, jer više nije bilo potrebe za njima.

Budući da skoro pola stoljeća nije postojala organizirana ljudska skrb za njih od strane države, dnevno prelaze desetke kilometara da bi se nahranili i napojili. Unatoč nepovoljnim vremenskim uvjetima, brojnim zvijerima iz obližnjih šuma, preživjeli su zahvaljujući bogatim pašnjacima.

O ovim konjima se trudi skrbiti planinarsko ekološko društvo Borova Glava te općina Livno.

Procjene iz aprila 2011. govorile su o 196 konja. Prema podatcima iz 2013. godine bilo je 286 konja i 48 ždrijebadi. Prema podatcima iz juli 2015. godine bilo je 418 konja od toga 65 ždrijebadi. Od 2013. livanjski divlji konji zaštićeni su i zakonom.

(Hayat/Foto: Youtube screenshot)