Konzularna informacije za Bosance i Hercegovce u Americi

Obavještvamo naše državljane da se konzularne informacije putem telefona mogu dobiti isključivo u periodu od 14 do 16h, saopšteno je uz Ambasade Bosne i Hercegovine u Washingtonu.

Broj telefona je (202) 337-1500. Upiti na email idu putem adrese consularaffairs@bhembassy.org.

Prema procjeni Ambasade BiH u SAD, u Sjedinjenim Američkim Državama živi između 250.000 i 300.000 bh. iseljenika, a između 50 i 55% njih steklo je američko državljanstvo. Ovaj broj uključuje osobe rođene u Bosni i Hercegovini i njihove potomke koji su rođeni u SAD, te ih američka statistika „prepoznaje“ samo kao svoje državljane.

Prema podacima Ureda za popis stanovništva SAD iz 2013. godine, u SAD živi 122.529 osoba rođenih u BiH, od čega najmanje 78.982 osoba sa dvojnim državljanstvom BiH i SAD. Ovaj broj se odnosi samo na prvu generaciju iseljenika, odnosno samo na osobe koje su rođene u Bosni i Hercegovini.

Bhdijaspora.net

mgid.com, 289198, DIRECT, d4c29acad76ce94f