Načelnik Sead Džafić sam sebi dodijelio 69 hiljada maraka

Načelnik Sead Džafić kaže da nema ništa sporno u dodijeli ovih sredstava

Odlukom o dodijeljivanju grant sredstava u okviru projekta MEG u Općini Kalesija, načelnik ove općine Sead Džafić dodijelio je krajem novembra prošlegodine firmi „UNIS-TOK“ Kalesija 69.030, 00 KM.

Riječ je o Projektu „Podrška u zapošljavanju u drvnoj, metaloprerađivačkoj i tekstilnoj industriji za 2018. godinu“, a načelnikova firma „UNIS-TOK“ dobila je sredstva za sufinansiranje 13 novouposlenih radnika.

Direktor firme UNIS-TOK je Mensur Hukić, vijećnik “Nezavisne liste Sead Džafić” u Općinskom Vijeću Kalesija. Osnivač firme je načelnik Općine Kalesija Sead Džafić, zajedno sa kćerkom Almom i sinom Senadom.

Samostalni općinski vijećnik Mujo Mujkić smatra da se radi o sukobu interesa.

Oni su se vodili time da javni poziv nema nikakve veze sa članom 6. Zakona o sukobu interesa. To je za govornicom rekao savjetnik načelnika. Oni su počinili dva krivična djela – načelnik Džafić kao osnivač firme i vijećnik Mensura Hukića koji je njen direktor. Obojica su u sukobu interesa – kaže Mujkić za Žurnal.

Fokus.ba