Bespomoćni građani napuštaju BiH, demografska slika je zabrinjavajuća

Građani se često žale da su konkursi namješteni
Ombudsmeni konstatirali da se zbog nepravde odlazi iz države
Najčešći razlozi obraćanja građana ombudsmenima u protekloj godini su visok stepen nezaposlenosti, nepovjerenje, nedovoljna transparentnost i informiranost o radu organa i tijela vlasti.
Navedeno je to u godišnjem izvještaju o rezultatima aktivnosti Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH za 2018. godinu. Tokom te godine Institucija je zaprimila ukupno 3.266 žalbi, a obratilo im se 13.130 građana.

Rad ombudsmena u prošloj godini u brojkama
Sudski sistem

Najveći broj žalbi odnosio se na rad sudova i dužinu trajanja postupka pred sudovima i ta je činjenica, kako konstatiraju u ovoj instituciji, dovoljan pokazatelj da ombudsmeni ukažu na obavezu države da sudski sistem organizira na efikasniji i djelotvorniji način.
Prema pokazateljima iz Odjela ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava, građani najčešće ističu nepravilnosti u provedbi konkursnih procedura, neuplaćivanje doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje… Odjel za ekonomska, socijalna i kulturna prava lani je zaprimio 825 žalbi, tako da zajedno s prenesenim predmetima iz ranijih godina (437) u radu su ukupno bila 1.262 predmeta. Najviše žalbi upućeno je zbog povrede prava iz radnih odnosa – 355.
Nezaposlenost je poprimila velike razmjere u BiH, a građani u kontaktu s ombudsmenima često ističu da su diskriminirani prilikom prijema u radni odnos po raspisanim konkursima, da nemaju jednake mogućnosti dobiti posao te da su često raspisani konkursi namješteni – navodi se, između ostalog, u dijelu izvještaja koji tretira ekonomska i socijalna prava.
Konkursne procedure
Ukazano je i na problem dostupnosti, a prije svega efikasnosti pravnih lijekova u konkursnim procedurama.
Svjesni svoje bespomoćnosti, a u želji da sebi i članovima svoje porodice osiguraju egzistenciju, građani Bosne i Hercegovine, nerijetko i cijele porodice, prinuđeni su napuštati svoje domove i odlaziti na rad u druge zemlje. U skladu s navedenim, demografska slika društva u Bosni i Hercegovini je više nego zabrinjavajuća – konstatirali su u ovoj instituciji.

Avaz.ba