Alkohol povećava rizik od raka

Unosom alkohola u tijelu nastaje štetna hemikalija koja može trajno oštetiti DNK matičnih ćelija, čime se povećava rizik od nastanka raka, zaključak je istraživanja britanskih naučnika.

Istraživanje je sprovedeno na miševima, a naučnici su koristili analizu hromozoma i sekvenciranje DNK prilikom utvrđivanja štete nastale acetaldehidom, štetnom supstancom koja nastaje kada organizam razgrađuje alkohol. Miševima je davan razrijeđen alkohol, nakon čega je procjenjivan utjecaj alkohola na DNK životinja.

Nalazi ukazuju na to da acetaldehid može prekinuti i oštetiti DNK unutar matičnih ćelija, čime se trajno mijenja DNK sekvenca u tim ćelijama. Nalazi istraživanja pružaju detaljniji uvid u načine na koje alkohol uvećava rizik pojave raka dojke, crijeva i pet drugih vrsta raka.

(Vijesti.ba / Avaz)