Koliko životinja se skriva na ovom jednostavnom crtežu?

Brain fitness poboljšava memoriju, pažnju, koncentraciju, vidne i slušne percepcije i govorne vještine.

Naš se mozak neprekidno i dinamično mijenja tokom života, zbog toga je izuzetno važno brinuti o zdravlju mozga, a to prije svega podrazumijeva brigu o mentalnom zdravlju, prehrani i izbjegavanju rizičnih faktora.

Mozak je poput mišića: ako se ne koristi, on oslabi i atrofira.

zapamtite riječi neke nove pjesme
počnite učiti jezike – obnovite stara znanja, pokušajte savladati novi jezik
posjećujte muzeje, galerije – pokušajte se kasnije sjetiti i opisati šta ste vidjeli
budite kreativni, pronađite novi hobi ili se prisjetite starog, čitajte, pišite, slikajte, plešite…
primijenite igre riječima, slažite puzzle ili osmislite vlastite, kreirajte igre memorije
promijenite redoslijed radnji koje izvodite svaki dan izbjegavajući rutinu, mijenjajte povremeno raspored sitnica u svojoj okolini
redovno se bavite odgovarajućom tjelesnom aktivnošću, kada ste u mogućnosti koristite stepenice umjesto lifta
istražujte putem interneta, učite načine korištenja računara i novih računarskih programa
vizualizirajte – pretvorite u sliku sve ono što želite upamtiti
Na kraju pripazite: i mozak se može prenapregnuti – previše razmišljanja može mozak zarobiti u “ciklus zabrinutosti”, prekinite ga izvođenjem neke kratke aktivnosti kako biste prekinuli tok misli!
Na slici je skriveno 11 životinja. Koje su to? Pokušajte ih u dvije minute otkriti što više.

(Izvor:fokus.ba)