OVO SU GRANICE SANDŽAKA KOJE TRAŽE UGLJANIN I BOŠNJACI! Uzimaju deo Srbije i Crne Gore, a evo šta još HOĆE!

Sandžak regia, Foto: Wikipedia
Sve je izašlo na videlo…

Bošnjačko nacionalno veće pokrenulo je inicijativu za rešavanje statusa Bošnjaka i statusa regije Sandžak.
Bošnjačko nacionalno veće (BNV) traži da se uspostavi specijalni status za Sandžak, koji će vršiti funkcije državne vlasti, preko organa Sandžaka i preko organa u opštinama u njegovom sastavu, javio je RTS.
Teritorija Sandžaka bi prema inicijativi BNV-a, obuhvatala područja opština Novi Pazar, Sjenica, Tutin, Prijepolje, Nova Varoš, Priboj, Pljevlja, Bijelo Polje, Berane, Andrijevica, Petnjica, Gusinje, Plav i Rožaje.
„Kontrolu granica Sandžaka vršiće međunarodne snage koje će garantovati punu slobodu kretanja ljudi i roba“, navodi se na sajtu BNV-a.
Inicijativom se predviđa da Sandžak može da stupi u međunarodne odnose kada su u pitanju naučno-tehnička saradnja, kulturno-prosvetna, ekonomska i druge oblasti predviđene ovom inicijativom.
Prava i obaveze Sandžaka bi se, prema ovoj inicijativi, regulisale „ustavom Sandžaka“.
„Sandžak je teritorijalno politička zajednica ravnopravnih građana i naroda koji u Sandžaku žive. Albancima, Bošnjacima, Crnogorcima i Srbima ustavom Sandžaka priznaće se status konstitutivnih naroda u Sandžaku“, navodi se u inicijativi.
Sandžak bi imao demokratski izabranu skupštinu, guvernera i vladu kao nosioce izvršne vlasti, uključujući policiju pod njihovom kontrolom i nezavisno sudstvo.
Prvi izbori za ove organe bili bi održani pod nadzorom UN, Evropske unije i OEBS-a.
„Područje Sandžaka biće trajno demilitarizovano pod nadzorom OUN i Evropske unije, što obavezuje državne vlasti da u roku od 30 dana od uspostavljanja specijalnog statusa za Sandžak povuku sve vojne efektive sa područja Sandžaka, kao i one policijske snage koje premašuju potrebe normalnih okolnosti. Kontrolu granica Sandžaka vršiće međunarodne snage“, navedeno je u inicijativi.

(Espreso.rs)

mgid.com, 289198, DIRECT, d4c29acad76ce94f