EU UVELA NOVA PRAVILA ZA PUTOVANJA: Novine se ne odnose samo na vize već i na lične karte

Ilustracija, Foto: Profimedia
EU je donela izmene Zakona o vizama kojima će poboljšati uslove za legalna putovanja i ojačati borbu protiv nezakonitih migracija, navode iz Savetu EU.
Ministri pravde i unutrašnjih poslova Evropske unije na sastanku u Luksemburgu potvrdili su nova pravila koja će putnicima iz zemalja za koje važi vizni režim omogućiti brže i jasnije procedure.
Izmene podrazumevaju podnošenja zahteva za vizu u periodu od 6 meseci do 15 dana pre putovanja, elektronsko ispunjavanje i potpisivanje obrazaca za prijavu i postepeno produžavanje perioda važenja vize sa više ulazaka za redovne putnike od jedne do pet godina.
Novom uredbom povećava se i taksa za obradu podataka, koja će sada iznositi 80 evra, a njena visina će se revidirati svake treće godine.
U Savetu EU navode da će se donetom uredbom poboljšati saradnja sa trećim zemljama u pogledu readmisije nelegalnih migranata i to kroz novi mehanizam.
Komisija će u okviru tog mehanizma redovno procenjivati saradnju sa trećim zemljama u pogledu ponovnog prihvata.
U slučaju da zemlja ne sarađuje, Komisija će Savetu predložiti da donese odluku o primeni mera ograničavanja u pogledu procedura obrade zahteva, ali i u pogledu iznosa takse za vize.

FOTO: EPA
S druge strane, ako zemlja sarađuje u pogledu ponovnog prihvata, Komisija može predložiti da Savet donese odluku kojom se ili smanjuju vizne takse, skraćuje vremenotrebno za odlučivanje o zahtevima za vizu ili povećava period trajanja viza za više ulazaka.
EU je Srbiji 2009. godne odobrila bezvizni režim za putovanja u zemlje šengenskog prostora.
Iz regiona Zapadnog Balkana vizni režim jedino je zadržan za građane koji u EU dolaze sa pasošima tzv. Republike Kosovo.
Savet EU zadužen za pravdu i unutrašnje poslove doneo je uredbu kojom se regulišu minimalni standardi u pogledu informacija i sigurnosnih obeležja koje bi trebalo da se nalaze na ličnim kartama građana EU i boravišnim ispravama izdatim građanima EU i članovima njihovih porodica koji su državljani trećih zemalja.

Prema novim pravilima, lične karte na teritoriji EU moraće da budu izrađene na jedinstvenom obrascu formata kreditne kartice.
One moraju uključivati zonu čitljivu za aparate i zadovoljavati minimalne sigurnosne standarde Međunarodne organizacija civilnog vazduhoplovstva.
Prema novim propisima, lične karte na teritoriji EU će imati fotografiju i dva otiska prsta nosioca koji će se nalaziti u digitalnom formatu na beskontaktnom čipu. Istovremeno, na zastavi EU na kartici biće navedena i oznaka zemlje članice koja izdaje ličnu kartu.
Najkraći rok važenja ovog dokumenta biće pet, a najduži deset godina.
Savet EU novom uredbom predviđa da države članice EU za osobe starije od 70 godina mogu da izdaju lične karte i sa dužim rokom važnosti dok za maloletnike važenje može biti i kraće od 5 godina.
Nova pravila će stupiti na snagu za dve godine, navode u Savetu.
Do tog datuma sve nove isprave moraće da izpunjavaju pomenute kriterijume.
U Savetu EU navode da će se novim pravilima poboljšati sigurnost ličnih karata, odnosno smanjiti broj prevara povezanih sa identitetom.

Kurir.rs/Tanjug