Komandant Ejub Golić, čovjek koji je dao život da bi hiljade drugih živjelo !

Golić Ejub bio je jedan od najistaknutijih starješina u opkoljenoj enklavi Srebrenica. Čovjek koji je na vrijeme prepoznao agresora i njegove namjere i herojski stao na branik Domovine.
Predratni autoprevoznik, otac šestero djece već na samom pocetku rata priključuje se Paljanskoj četi i ubrzo izrasta u vrsnog borca i starješinu.

Zbog svoje nesebične hrabrosti i požrtvovanja postavljen je za komadanta najelitnije jedinice u Srebrenici 28. brdskog bataljona. Rame uz rame sa svojim saborcima Ejub daje ogroman doprinos slobodne srebreničke teritorije. Njegova ljudska i vojnička veličina posebno dolazi do izražaja prilikom krvavog proboja iz Srebrenice. Nakon neviđene i sramne izdaje od strane snaga Umprofora i čitave svjetske zajednice. Zajedno sa svojim hrabrim borcima Ejub Golić zadnji napušta grad dajući žilav otpor nadirajućem agresoru. Tokom prolaska kroz privremeno zaposjednutu teritoriju Ejub pomaže u obezbjeđenju začelja kilometarske kolone i u svakoj delikatnijoj situaciji prelazi na čelo. I sa svojim izviđačima pretresa teren i nastavlja dalje, a onda dolazi Pandurica i najtragičniji trenutak.

Nekoliko četničkih tenkova krvnički tuku po nedužnom narodu, tada Golić donosi sudbonosnu odluku i sa nekoliko saboraca vješto upada u leglo četnički tenkova i čini kraj njihovom divljanju.Tom prilikom, nažalost, biva smrtno pogođen. Prestalo je da kuca srce voljenog komadanta čije su posljedne riječi bile: „Mi smo uspjeli! Do slobodne teritorije ostalo je vrlo malo, četnici su razbijeni vi morate doći do odredišta. Kada budete svi na sigurnom tek onda saopštite da sam poginuo!“

IB.com

mgid.com, 289198, DIRECT, d4c29acad76ce94f