Islamska zajednica BiH objasnila šta će vjernici morati uraditi prilikom dolaska u džamije

Nakon odluke da se od sutra dozvoli zajedničko obavljanje dnevne molitve u džamijama, direktor Uprave za vjerske poslove Rijaseta Islamske zajednice Ismail ef. Smajlović pojasnio je šta će biti obavezno uraditi prilikom dolaska u džamije.

Prema njegovim riječima, ovom instrukcijom je istaknuto opredjeljenje Islamske zajednice da se dnevni namazi i druge aktivnosti u džematima i džamijama mogu organizirati, ali uz poštivanje važećih propisa nadležnih državnih organa o pandemiji korona virusa.

“To znači da Islamska zajednica ostaje na onom što državni organi donose kao regulativu o ponašanju svih građana, pa tako i muslimana”, kazao je Smajlović.

Podsjetio je da je prilikom otvaranja džamija potrebno uvažiti i sve ranije instrukcije Rijaseta o mjerama dezinfekcije i čuvanja ličnog i zdravlja drugih osoba sa kojima se dijeli prostor.

“U prilogu ove instrukcije bit će vizuelno uputstvo šta je obavezno primijeniti prilikom dolaska u džamiju, od upotrebe zaštitne maske, dezinfekcije ruku, obuće pri ulasku, poštivanje fizičke distance i kojim osobama je zabranjen dolazak iz rizičnih grupa koje tretiraju državni propisi”, pojasnio je Smajlović, poručujući vjernicima da se prije i poslije obavljanja namaza suzdrže od rukovanja.

Također, vjernici će trebati koristiti ličnu serdžadu i tespih, izbjegavati upotrebu abdesthane, te koristiti posebne kese za obuću prilikom dolaska u džamiju. Vizuelna uputstva bit će istaknuta na svim džamijama i mesdžidima.

Ova instrukcija predviđa otvaranje džamija za dnevne namaze, odnosno za džumu, podne i ikindiju namaz, uz poštivanje važećih preporuka i propisa nadležnih organa i ranijih instrukcija Rijaseta o poštivanju mjera zaštite tokom boravka u džamijama.

Klix.ba

mgid.com, 289198, DIRECT, d4c29acad76ce94f