Donosimo detalje kako će izgledati nastava u Kantonu Sarajevo

Pauza od minimalno 30 minuta na prelazu smjena grupa koristi se za čišćenje i dezinfekciju učionica

Škola u Kantonu Sarajevo počinje 1., odnosno 2. septembra. Učenici će se vratiti u klupe, ali će se koristiti kombinirani model nastave, odnosno kombinacija klasične i online nastave.

U Metodologiji realizacije online nastave u Kantonu Sarajevo sa smjernicama za izradu digitalnog obrazovnog sadržaja i praćenje, vrednovanje i ocjenjivanja učenika/ca, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, na čelu s ministrom Anisom Krivićem, pojasnilo je kako će se tačno nastava odvijati te šta je ustvari “online” platforma za realizaciju časova.

U osnovnim i srednjim školama se organizuje kombinovani model nastave pri čemu:

– Učenici predmetne nastave osnovnih škola od 6. do 9. razreda i učenici srednjih škola od 1. do 4. razreda pohađaju nastavu online prema uslovima definisanim za taj model nastave u ovoj Metodologiji;

– Učenici od 1. do 4. razreda pohađaju redovnu nastavu u školi pod specifičnim uslovima ovisno od okolnosti koji su doveli do uvođenja kombinovanog modela. Ovaj model podrazumijeva i mogućnost organiziranja rada produženog boravka u školi dok djeca nisu na nastavi;

– Učenici 1. razreda srednjih škola pohađaju redovnu nastavu pod specifičnim uslovima;

– Učenici srednjih strukovnih škola realiziraju praktičnu nastavu u skladu sa mjerama nadležnih organa;

– Učenici gimnazija prilikom realizacije dijela sadržaja koji podrazumijevaju laboratorijske vježbe realiziraju praktičnu nastavu u skladu sa mjerama nadležnih organa;

– Učenici umjetničkih škola po vlastitim modelima realiziraju praktičnu nastavu u skladu sa mjerama nadležnih organa;

– Učenici koji pohađaju centre po vlastitim modelima realiziraju nastavni proces, sa obzirom da su odjeljenja malobrojna.

Sistem grupa “pola-pola”


Model je primjenjiv i po sistemu grupa „pola-pola“, na način da pola učenika svih odjeljenja škole pohađa aktivno jednu sedmicu redovan nastavni proces, a drugu sedmicu takozvano „pasivno“ online. To podrazumijeva online sistem koji se ne realizira u realnom vremenu sa nastavnikom. Također, podrazumijeva dostavu digitalnih nastavnih materijala učenicima sa smjernicama za rad, a zatim se isti materijali sa nastavnikom obrađuju, ponavljaju i evaluiraju u toku sedmice kada su učenici u školi.

Osnovni organizacioni oblik kombinovanog modela nastave pri čemu učenici razredne nastave u osnovnim školama i učenika prvog razreda srednjih škola pohađaju redovan nastavni proces pod specifičnim uslovima:

– Učenici jednog odjeljenja nastavu pohađaju u dvije grupe u jednoj smjeni ili jedna grupa pohađa redovnu nastavu a druga pasivno online nastavu u turnusima, ukoliko se ta vrsta nastave izvodi zbog epidemiološke situacije.

– U osnovnoj školu za učenike od 1. do 4. razreda to podrazumijeva nastavu u dvije grupe (odjeljenja se dijele na dvije grupe) pri čemu čas redovne nastave traje 30 minuta. Pauza od minimalno 30 minuta na prelazu smjena grupa koristi se za čišćenje i dezinfekciju učionica. Moguće su rotacije smjena odjeljenja na sedmičnom ili mjesečnom nivou. Direktori škola rasporedom časova određuju model opterećenosti nastavnika nastavnim procesom u skladu sa 40- satnom radnom sedmicom.

– U srednjoj školi za učenike 1. razreda to podrazumijeva nastavu u dvije grupe (odjeljenja se dijele na dvije grupe) pri čemu čas redovne nastave traje 30 minuta. Pauza od minimalno 30 minuta na prelazu smjena grupa koristi se za čišćenje i dezinfekciju učionica. Moguće su rotacije smjena odjeljenja na sedmičnom ili mjesečnom nivou. Direktori škola rasporedom časova određuju model opterećenosti nastavnika nastavnim procesom u skladu sa 40- satnom radnom sedmicom.

Mali odmor

Redovan nastavni proces je strukturalno i vremenski znatno skraćen tako da učenici i dalje dio nastavnih sadržaja dobijaju online.

– Vrijeme provedeno u neposrednom radu maksimalno se koristi za razvoj funkcionalne pismenosti i usvajanja praktičnih znanja i vještina kod učenika.

– Mali odmor učenici provode u provjetrenim učionicama a veliki odmor, ukoliko ima potrebe za istim, organizira se i realizira u svakoj mogućoj prilici u dvorištu škole, u skladu sa raspoloživom infrastrukturom škole. Sve dodatne preventivno-epidemiološke mjere u konkretnom slučaju propisuju nadležni organi, Ministarstvo i rukovodstvo škole.

– U skladu sa razvojem epidemiološke situacije moguće je također da i ostali učenici (predmetna nastava u osnovnoj školi od 5. do 9. razreda i viši razredi srednjih škola) pohađaju nastavu u školama tako da određene dane/jednu sedmicu budu u školi u učionicama, a određene dane/drugu sedmicu kod kuće pohađaju nastavu online. Tako bi se mogla optimalno iskoristiti školska infrastruktura u skladu s epidemiološkim okvirom, ali i da se učenicima omogući nastava „uživo“ u učionici koliko je god to moguće. U tom slučaju poželjno bi bilo da učenici predmetne nastave i viših razreda srednjih škola budu u smjeni kada u školi nema učenika razredne nastave tj. učenika prvog razreda srednje škole.
Avaz.ba

mgid.com, 289198, DIRECT, d4c29acad76ce94f