Hadžifejzović Milanoviću: Obriši stražnjicu papirom, isperi, istuširaj. Obraz operi izvinjenjem!

Sačuvaj Bože, ovu zemlju od peksine politike hrvatskog predsjednika i srpskog predsjednika. Nije nacionalizam, a ako i jeste onda nije nacionalni nacionalizam već novinarski, sa argumentima i bosanski, nadnacionalni, naučno dokazan, u anketama svjetskih agencija dokazan – bosanci, svi mi zajedno bez obzira da li smo Bošnjaci, Srbi, Hrvati, građani, miješani, došljaci, kopilad iz miješanih brakova, vlasi, ćafiri, heretici, bogumili, krstjani, nevjernici i vjernici – mi smo, dokazano, naučno i istraživački, svi, najčistija nacija u Evropi – imamo najbolje, za nas normalne, higijenske navike.

Je li ovo rasizam – čista nacija? Da, rasizam na koji smo ponosni – jednostavno čisti smo i evropska nauka je to dokazala, da smo čisti rasisti.

Jesmo li ljuti? Naravno! Šutimo decenijama na vaše zločine.

Pressmedia