POSLANIKOVA DOVA PROTIV TEGOBE LIJENOSTI I STAROSTI… PROUČITE JE

Lijenost se očituje kao čovjekova slabost i tromost u ispunjavanju vlastitih odgovornosti. Iskazivanje nezainteresovanosti u pogledu činjenja bespotrebnih i neumjesnih poslova nije ljenost, već zaštita samoga sebe.Međutim, takav stav po pitanju obaveza i poslova koje smo dužni obavljati jeste ljenost i ukoliko čovjek zapadne u takvo stanje, to je znak da ga je porazio njegov nefs.Slabost i tromost iz nemoći dešava se u starosti. Osoba koja je ostarila nije više energična, teško joj je obavljati i najobičnije poslove. Slabost u starosti je rezultat nemoći. Suprotno tome, slabost koja proizilazi iz ljenosti odraz je zaostajanja i odlaganja poslova, iako postoji snaga i mogućnost za njihovo obavljanje.Allahov Poslanik, a.s., utjecao se od obje ove vrste tromosti kada je u pitanju izvršavanje onoga čime je zadužen. Dakle, utjecao se Allahu dž.š., od tromosti koja proizlazi iz nemoći te od ljenosti koju rob pokazuje uprkos snazi i mogućnosti da obavi određeni posao.Poznata dova koju često trebamo učiti glasi: „Allahu moj, utječem Ti se od ljenosti i od nemoći u starosti.“ (Buharija, Muslim)Stoga, treba učiti poslaničke dove što više i tražiti od Allaha dž.š., da nas sačuva ovakvih pojava od kojih se utjecao i Allahov Poslanik, a.s, učeći nas ispravnom životu i postupanju.

Za Akos.ba pripremio Fahrudin Vojić

Pročitajte još: OVOM DOVOM OTKLONITE BRIGE I PROBLEME

Lā ilāhe illallāhul-‘azīmul-ĥalīm. Lā ilāhe illallāhu rabbul-‘aršil-‘azīm. Lā ilāhe illallāhu rabbus-semāvāti ve rabbul-erdi rabbul-‘aršil-kerīm – prenosi ikb-berlin.de“Nema boga osim Allaha, Velikoga i Blagoga. Nema boga osim Allaha, Gospodara Arša veličanstvenoga. Nema boga osim Allaha, Gospodara Nebesa i Gospodara Zemlje, Gospodara Arša plemenitoga.”Allāhumme innī ‘abduke ve ibnu ‘abdike ve ibnu emetike. Nāsijetī bi jedike mādī fijje ĥukmuk ‘adlun fijje ќadāuk es-eluke bi-kulli ismin huve leke semmejte bihī nefseke ev enzeltehū fī Kitābike ev ‘allemtehū eĥaden min ħalкike ev iste’ serte bihī fī ilmil-gajbi ‘indeke en tedž‘alel кur’āne rebī‘a кalbī ve nūre besarī ve dželāe ĥuznī ve zihābe hemmī.„Allahu moj, ja sam rob Tvoj, i sin roba Tvoga, i sin robinje Tvoje. Moj položaj je u Tvojoj ruci, ja sam podložan Tebi i nadamnom se sprovode propisi Tvoji, pravedna je za mene svaka odluka Tvoja, zato Te molim svim Tvojim imenima, kojima si Sebe nazvao, ili ih u Svojoj Knjizi objavio, ili ih nekom od Tvojih bića saopćio, ili ih, pak, zadržao kod Sebe, kao znanje nedokučivog, molim Te da mi Kur’an učiniš proljećem srca moga, svjetlom grudi mojih, razbistrenjem tuge moje i odhodom briga mojih.“Allāhumme raĥmeteke erdžū fe lā tekilnī ilā nefsī tarfete ‘ajnin ve asliĥ lī še’nī kullehū lā ilāhe illā ente.“Allahu moj, milost Tvoju molim; ni na trenutak me ne prepuštaj meni i u svemu popravi stanje moje. Nema boga osim Tebe.”Allāhu rabbī lā ušriku bihī šej-ā. Jā hajju jā kajjūmu bi raĥmetike estegīsu.„Allah je Gospodar moj i ja Njemu nikoga ravnim ne smatram. O Vječno Živi, o Ti Koji sam po sebi postojiš i Koji sve održavaš, Tvojom milošću tražim pomoć.“

Akos.ba