KO OVAJ AJET PROUČI POSLIJE NAMAZA, SAMO GA SMRT DIJELI OD DŽENNETA

Podijeli u ime Allaha!
Od Ebu Umamme r.a. se prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s rekao:
“Onoga koji iza svakog propisanog namaza prouči Ajetu-l-kursiju ne dijeli od Dženneta ništa drugo osim smrti.” (Taberani)
*Ajetul-Kursija – Najveličanstveniji ajet u Kur’anu

Preuzeto sa portala: ikc-berlin.de