U BiH više korisnika mobitela nego stanovnika

Bosna i Hercegovina ima 3,3 miliona stanovnika koji posjeduju više od četiri miliona mobilnih i fiksnih telefona

Ukupan broj aktivnih fiksnih telefonskih linija dominantnih operatora u drugom kvartalu 2019. godine iznosio je 597.285 što predstavlja pad od 2,7 posto u odnosu na drugi kvartal 2018. godine.

Ukupni odlazni saobraćaj fiksne telefonske mreže u drugom kvartalu 2019. godine iznosio je 396.021.252 minuta, što pokazuje pad od 7,3 posto u odnosu na drugi kvartal 2018. godine.

Broj korisnika telefonskih usluga mobilne mreže u drugom kvartalu 2019. godine iznosio je 3.585.604 što pokazuje rast od 7,3 posto u odnosu na drugi kvartal 2018. godine.

U BiH prema procjenama trenutno ima tri do 3,3 miliona stanovnika.

Ukupni odlazni saobraćaj mobilne mreže u drugom kvartalu 2019. godine iznosio je 569.037.510 minuta, što predstavlja blagi pad od 0,2 posto u odnosu na drugi kvartal 2018. godine.

Broj poslanih SMS poruka u drugom kvartalu 2019. godine manji je za 10,9 posto, dok je broj poslanih MMS poruka veći za 24,2 posto u odnosu na drugi kvartal 2018. godine.

Ukupan broj internet priključaka putem fiksne mreže u drugom kvartalu 2019. godine iznosio je 707.543i bilježi rast od 3,1 posto u odnosu na drugi kvartal 2018. godine, navodi se u saopćenju Agencije za statistiku BiH.