Da su danas izbori za koga biste glasali u Federaciji BiH?

Kad bi se danas održavali izbori, za koga biste glasali u FBiH? Odgovor na to pitanje možete dati u našoj anketi.
Pandemija koronavirusa imala je utjecaj na sve društvene sektore, zdravstveni sistem bio je pod najvećim udarom, ekonomija je stala, društveni život pretrpio restrikcije kakve nisu zavedene ni u ratnom stanju, a cijela kriza bila je ogroman izazov za vladajuće strukture.

OVDJE MOŽETE GLASATI
Kvalitet odgovora na novonastale i neočekivane uslove života svugdje u svijetu, a tako i kod nas, imao je utjecaj na status pojedinih političkih opcija u građanstvu. Ne treba biti poseban ekspert pa zaključiti kako su neki akteri iskoristili šansu, a neki vjerovatno nisu.

Uslovi pandemije pod posebnu lupu stavili su predstavnike vlasti, svih nivoa. Upravljanje situacijom u uslovima krize preko noći je stvorilo neke nove heroje, a neke udaljilo od očiju javnosti. Posebno je izazovno bilo za predstavnike opozicije, ugašen parlamentarni život jedan mjesec ih je odvojio od “radnog mjesta” te skoro osudio na društvene mreže i djelovanje putem saopćenja.

Neki su i pandemiju pokušali iskoristiti u političke svrhe, a da li je i u kolikoj mjeri pojedinima uspjelo sudit će građani na narednim izborima.

Najčitaniji portal u našoj zemlji Klix.ba u naredna 24 sata provodi online anketu popularnosti političkih stranaka. Želimo napraviti presjek i vidjeti kako sada stoje stranke koje bi na narednim izborima trebale voditi glavnu riječ.

Klix.ba

mgid.com, 289198, DIRECT, d4c29acad76ce94f