Agencija za državnu službu FBiH: U 2018. godini planirano zapošljavanje 907 osoba

Vizija Agencije za državnu službu (ADS) Federacije Bosne i Hercegovine zasniva se na razvoju kompetentne i profesionalne javne službe u Federaciji BiH koja pruža učinkovite usluge građanima, ocijenio je direktor te agencije Refik Begić na radnom sastanku s uposlenicima ADS-a FBiH u Sarajevu, na kojem je predstavio ključne aktivnosti te institucije. 

Potcrtao je da je ADS FBiH prva institucija u Federaciji BiH koja je uvela CAF model za upravljanje kvalitetom, naglasivši da je Agencija zadužena za daljnji prijenos znanja ostalim organima uprave.

Prema njegovim tvrdnjama, kadrovsko planiranje je druga bitna aktivnost ADS-a FBiH i vezana je za strateško planiranje i programsko budžetiranje u organima uprave u Federaciji BiH.

– U vezi s dostavljenim prijedlogom plana zapošljavanja za 2018. godinu, ukupan broj planiranih novouposlenih iznosi 907. Od tog broja 76 rukovodećih državnih službenika, zatim 381 ostali državni službenik, te 300 namještenika. Planirani izlazak iz državne službe u 2018. godini je 115 uposlenika – precizirao je Begić.

Kao jedan od iznimno važnih aspekata djelovanja Agencije u budućnosti on je “prepoznao” dijalog s predstavnicima kantonalnih ministarstava u cilju harmonizacije cjelokupnog sistema javne uprave na prostoru Federacije BiH.

(Izvor: Avaz.ba)