Pregled Kategorije

Magazin

Zakašnjela roditeljska briga

U to vrijeme bio sam predavač u halki Kur'ana u obližnjoj džamiji. Tog mladića sam viđao poslije akšama i moglo se pretpostaviti da je imao petnaestak godina. Držao bi svoje džepno izdanje Kur'ana, sjedio sâm i učio ga, ali, zapravo, nije učio nego se trudio da to tako izgleda. Povremeno bi bacao stidljivi pogled ka nama znatiželjno motrivši šta…
Pročitaj više...