U kojim uslovima možete dobiti vizu na graničnom prelazu?

Granica BiH
U izuzetnim slučajevima ako to zahtijevaju razlozi sigurnosti BiH, humanitarni, ozbiljni profesionalni ili lični razlozi, vizu za kratkoročni boravak (Viza C) za jedan ulazak do 15 dana ili aerodromsku tranzitnu vizu (Viza A) može na granici izdati Granična policija BiH.

Viza na granici može se izdati samo pod uslovom da stranac:

– ispunjava opće uslove za ulazak u BiH iz člana 19. stav (1) i (3) Zakona o strancima,

– dokaže da nije bio u mogućnosti unaprijed podnijeti zahtjev za vizu i

– predoči dokument ili više njih kojima dokazuje nepredvidiv i neodgodiv razlog za ulazak u BiH, te garantira povratak u državu porijekla ili uobičajenog mjesta boravka.

Detaljnije o izdavanju vize na granici možete vidjeti ovdje – član 14. Pravilnika o ulasku i boravku stranaca. Detaljnije informacije o produženju vize možete vidjeti ovdje – član 36. Zakona o strancima i član 20. Pravilnika o ulasku i boravku stranaca.

Za izdavanje vize na granici plaća se administrativna taksa u iznosu od 100KM

Međunarodni granični prijelazi na kojima se mogu izdati vize na granici su: aerodromi Sarajevo, Banja Luka, Tuzla i Mostar, te kopneni granični prijelazi: Orašje, Gradiška, Izačić, Kamensko, Gorica, Bijača, Brod, Rača, Karakaj, Hum i Klobuk.

Radno vrijeme ovih graničnih prijelaza je od 0-24 sata, saopšteno je iz Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine.

Izvor: Bhdijaspora.net