Kako do pasoša BiH?

U skladu sa odredbama Zakona o putnim ispravama Bosne i Hercegovine, diplomatsko – konzularna predstavništva izdaju pasoše državljanima BiH koji u inostranstvu borave tri mjeseca ili duže, potvrđeno je iz Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine.

Kako navode, organi nadležni za izdavanje pasoša, kako u Bosni i Hercegovini, tako i DKP-ima BiH u inostranstvu, od 15. oktobra 2009. godine izdaju pasoše sa beskontaktnim čipom – biometrijski pasoši. To podrazumijeva da je prvi uvjet za dobijanje pasoša evidentiranje jedinstvenog matičnog broja (JMB) u centralnu bazu civilnog registra. Ova radnja se može izvršiti u BiH, prema mjestu prebivališta, ili u DKP-ima BiH, prema mjestu boravišta državljana BiH u inostranstvu. Za ovaj postupak neophodno je nadležnom organu dostaviti sljedeća dokumenta:

· Izvod iz matične knjige rođenih – original, ne stariji od 6 mjeseci,
· Uvjerenje o državljanstvu – original, ne stariji od 6 mjeseci i
· Obrazac JMB-7 za evidentiranje JMB-a u centralnu bazu civilnog registra.

Ovaj postupak se odvija elektronski putem DKP-a BiH i za državljane BiH se obavlja bez naplate konzularne takse. Državljani BiH koji posjeduju važeće lične karte ne podliježu obavezi evidentiranja JMB-a, ali službena lica mogu zatražiti da se uz zahtjev priloži i Izvod iz matične knjige rođenih i Uvjerenje o državljanstvu, koji u tom slučaju ne moraju biti original i mogu biti i stariji od 6 mjeseci.

Nakon evidentiranja JMB-a u centralnu bazu Civilnog registra, državljani BiH su dužni da se lično pojave u prostorijama DKP-a radi podnošenja zahtjeva za izdavanje pasoša i davanja biometrijskih podataka – fotografija, potpis i otisak prstiju u prisustvu službene osobe. U skladu sa tehničkim mogućnostima, diplomatsko–konzularna predstavništva mogu organizirati uzimanje biometrijskih podataka u gradovima sa brojnijom populacijom državljana BiH.

Pasoši Bosne i Hercegovine izdaju se na period od:

– tri godine za starosnu dob od 0-3 godine,

– pet godina za starosnu dob od 03-18 godina,

– deset godina za starosnu dob od 18 godina nadalje.

Za izdavanje pasoša maloljetnim osobama (do 18 godina starosti) neophodna je saglasnost oba roditelja, koji također moraju imati evidentirane JMB-e u centralnoj bazi Civilnog registra.

U slučaju gubitka ili krađe pasoša, odnosno lične karte, potrebno je gubitak ili krađu bez odlaganja prijaviti nadležnim policijskim organima strane države i od njih zatražiti potvrdu o ovoj prijavi. Diplomatska ili konzularna predstavništva će radi povratka u zemlju izdati putni list državljaninu Bosne i Hercegovine koji boravi u inostranstvu bez pasoša, a u cilju izdavanja ove isprave potrebno je uz zahtjev priložiti potvrdu o prijavi gubitka ili krađe pasoša, dokaz o identitetu i državljanstvu i dvije fotografije.

Preporučljivo je prije putovanja u inostranstvo napraviti fotokopiju pasoša (koju treba držati odvojeno od originalnog dokumenta). Ukoliko državljanin Bosne i Hercegovine nije u mogućnosti pribaviti navedenu potvrdu ili dokaz o identitetu i državljanstvu, diplomatsko-konzularno predstavništvo Bosne i Hercegovine će najkraćim putem izvršiti odgovarajuće provjere, pa je za ovu proceduru potrebno pokazati razumijevanje.

Bhdijaspora.net