Kakvu smo hranu jeli prošle godine: Pet epidemija, 819 oboljelih zbog trovanja

U toku prošle godine u BiH je registrovano 819 slučajeva obolijevanja ljudi u kojima je uzrok bolesti neispravna hrana, kazao nam je direktor Agencije za sigurnost hrane BiH Džemil Hajrić.Izvršena je analiza na više od 93.000 uzoraka hrane.U 2017. godini zabilježeno je pet epidemija sa 65 oboljelih, od kojih su 23 osobe hospitalizovane, dodao je Hajrić.Ovi podaci navedeni su u Informaciji Agencije za sigurnost hrane o provedenim kontrolama u toku prošle godine, koju je prihvatilo Vijeće ministara BiH na posljednjoj sjednici.

Tokom prošle godine izvršena je analiza na više od 93.000 uzoraka hrane u Bosni i Hercegovini. Najčešće su provjeravani meso i mesne prerađevine, gotova jela, tjestenine i proizvodi od tijesta, te mlijeko i mliječni proizvodi. Od ukupnog broja provedenih kontrola, u 4.453 slučaja uzorci su bili neispravni, što je manje od pet posto u odnosu na ukupan broj uzetih uzoraka.Najveći broj neusklađenih uzoraka hrane bio je iz kategorije “Meso i proizvodi od mesa stoke, peradi i divljači“. Ako se odnos neusklađenosti gleda u odnosu na ukupan broj analiziranih uzoraka za svaku pojedinu kategoriju tada je najviše neusklađenosti bilo u kategoriji “Morski plodovi i proizvodi od morskih plodova” i “Med” – kaže Hajrić. Prema njegovim riječima, kada su u pitanju mikrobiološke analize, najveći broj neispravnih uzoraka bio je iz kategorija mesa i mesnih prerađevina, te žitarica i proizvoda od žitarica. Najčešći uzrok neispravnosti su bili salmonela, aerobne mezofilne bakterije i enterobakterije.Što se tiče analize fizičko-hemijskih karakteristika, najveći broj neispravnih uzoraka bio je iz kategorija tijesto i proizvodi od tijesta, te med. Najčešći uzrok neispravnosti pri ovim analizama je bio neodgovarajući kvalitet, odnosno sastav proizvoda.Agencija je provodila i mikrobiološke i fizičko-hemijske analize vode za piće. Ukupno je obavljena analiza na blizu 32.000 uzoraka, a neispravnih je bilo 2.364, odnosno skoro 12 posto. Prema analizama, najnesigurnija voda je iz pojedinačnih izvora snabdijevanja, kao što su cisterne, bunari, pumpe i slično, dok je najmanje neispravnih uzoraka bilo kod flaširanih voda. Najčešći uzroci neispravnosti su bili E.coli, koliformne bakterije i enterokoki.Kao i u slučaju mikrobioloških analiza, i kod ispitivanja fizičko-hemijskih svojstava najviše neispravnih uzoraka je bilo u slučajevima snabdijevanja vodom iz bunara, cisterni i pumpi. Najčešći uzroci neispravnosti pri ovim analizama bili su zamućenost vode, te povećane koncentracije mangana, željeza i rezidualnog hlora.Agencija za sigurnost hrane vršila je i kontrolu zdravlja životinja. Tačnije, vršila se kontrola prisustva zoonoza kod životinja, a radi se o bakterijama koje mogu preći sa životinja na ljude.Ukupno je u BiH u toku prošle godine prijavljeno 183 žarišta zoonoza, a otkriveno je više od 135.000 slučajeva životinja koje su oboljele zbog neke od ovih bakterija.

Izvor: Faktor