Sve nas je manje: U BiH prirodni priraštaj negativan, evo koliko je razvoda

Tokom 2018. propalo je 2.385 brakova
Povećan broj razvoda
U Bosni i Hercegovini tokom 2018. registrirano je 28.555 živorođene djece, što u odnosu na 2017. godinu pokazuje pad broja živorođenih za 2,07 posto. Umrlo je 36.305 osoba, što u odnosu na 2017. pokazuje pad broja umrlih za 0,09 posto.
To znači da je, prema podacima Agencije za statistiku BiH, prirodni priraštaj u prošloj godini bio minus 7.750, dok je u 2017. iznosio minus 7.178. Negativan prirodni priraštaj zabilježen je u svim mjesecima 2018. godine, a taj minus je u februaru i martu 2018. bio veći od hiljadu.
Agencija je, također, objavila da su tokom 2018. u BiH sklopljena 19.063 braka, što u odnosu na prethodnu godinu predstavlja povećanje za 0,08 posto.
Međutim, tokom 2018. razvedeno je 2.385 brakova, što je povećanje od 21,62 posto u odnosu na 2017.

Avaz.ba

mgid.com, 289198, DIRECT, d4c29acad76ce94f