POSTAČI, OVO SU TRI NAJVRIJEDNIJA SATA U RAMAZANU

Ramazan je mjesec ibadeta, posta i Božjeg oprosta.

Svaki trenutak u mjesecu Ramazanu je, kako kažu islamski učenjaci, cijenjen i velik, ali svi se oni slažu da su tri vremena odnosno tri razdoblja koja su za vjernike najvrijednija.

Ta tri razdoblja su:

Prvi sat nakon sabaha i nakon izlaska sunca

Imam Nevevi, jedan od najvećih islamskih učenjaka u svojoj knjizi El-Ezkar kazao je: “Znaj da je najvrijedniji period za zikr (u toku dana), nakon klanjanja sabah namaza.”

U zbirkama Hadisa bilježi se da je Poslanik Muhammed kazao: “Ko klanja sabah-namaz u džematu, potom sjedi u džamiji do izlaska sunca, zikreći – spominjući Allaha, potom klanja dva rekata – to je ravno potpunoj nagradi hadždža i umre.”

Zadnji sat dana tj. pred zalazak sunca

Ovo je jedan od najbolji perioda kada postač treba da dovi, jer, kako kaže Poslanik: “Trojici se doba prima: postaču, onome kome je nepravda učinjena i putniku“.

Vrijeme sehura

To je vrijeme prije početka sabah namaza, a Allah hvali one koji u to doba čine ibadet.Zato se u Ku’ranu postači posebno spominju, gdje ih Allah hvali riječima: “A u praskozorje oprost od grijeha mole.”

(Hayat / Foto: Arhiv)

mgid.com, 289198, DIRECT, d4c29acad76ce94f