Ako žena umre a udavala se više puta, sa kojim će mužem biti u Džennetu?

Pitanje na koje je odgovorio prof. Abdullah Mujić a tiče se toga s kojim će mužem žena biti u Džennetu ako se je na dunjaluku više puta udavala, pa pročitajmo kako je prof. Abdullah Mujić odgovorio na to pitanje.

PITANJE: Selam alejkum! Ako žena umre a udavala se više puta, sa kojim će mužem biti u Džennetu? Hvala unaprijed i Allah vas nagradio!

ODGOVOR: Ve alejkumu-s-selam! Jače mišljenje je da će biti sa zadnjim mužem, i to na osnovu merfu’ predaje: “Kojoj god ženi umre muž, pa se nakon njega uda, bit će sa zadnjim mužem.” (Silsila Sahiha, hadis je vjerodostojan) .

Mišljenje koje zastupa ulema, da će žena biti u Džennetu sa mužem koji je imao najljepši ahlak, nema vjerodostojan dokaz, dok mišljenje uleme, da će žena imati mogućnost da odabere kojeg hoće muža, nema nikakvog dokaza.

Allah zna najbolje!

Odgovorio: Abdullah Mujić

mgid.com, 289198, DIRECT, d4c29acad76ce94f