Je li ispravno klanjanje namaza u razmaku od 2m?

1. Prema stavu Ibn Tejmijje, redanje u saffove obavezno je i namaz je neispravan ukoliko se tako ne postupi. Međutim, i pored toga, on je dozvolio osobi da sama klanja iza saffa, ukoliko ne bi našla mjesta unutar njega, jer to je bolje nego da izostavi džemat.
Analogno tome, a čak je i preče da bude ispravan namaz razmaknutih saffova (kao što je slučaj u ovom vremenu zbog virusa).

2. Svi ruknovi, vadžibi i šartovi namaza, nisu obavezni i spada odgovornost, ukoliko ih je nemoguće izvršiti, poput čistoće, okretanja kibli i sl., a sve to je na većem stepenu obaveze od spajanja među klanjačima, to jeste približavanja klanjačima lijevo ili desno. Dakle, ako je namaz ispravan zbog nemogućnosti činjenja rukna, onda je preče da bude ispravan zbog opravdanog izostavljanja nečega što je na manjem stepenu.

3. Sva pitanja (radnje) vezana za saffove, nije obaveza izvršiti, ukoliko za to postoji opravdanje.

4. Nema sumnje da je namaz u džematu preči, pa makar i krnjav zbog nekog opravdanog razloga, nego da se potpuno džemat zapostavi.

Izvor: IslamQA

————————————-

“Udaljavanje među saffovima dozvoljeno je zbog određenog razloga, zbog toga što vezivanje saffova u smislu da saff bude blizu drugog saffa, nije obaveza. Obaveza je ravnanje u smislu da članci budu jedan naspram drugog, tj. da saff bude ravan, a ne kriv i obaveza je spajanje među klanjačima, to jeste približavanje klanjaču lijevo ili desno. Međutim, ako postoji bojazan od zaraze u sličnim stanjima, to nije sporno izostaviti.”

Šejh Abdurrahman b. Nasir El-Berrak (izvor)

————————————-

Pitanje: Udaljavanje ljudi u saffovima zbog straha od korone?

Odgovor: To je darura (nužnost) a nužnosti imaju svoje propise, Allah vam podario uputu! Nužnost ima svoje propise, a Allah Uzvišeni kaže: “Allah vam je pojasnio šta je to zabranjeno, osim kada ste u nuždi…” Šejh Mustafa Adevi (izvor)

U normalnim okolnostima obaveza je (po preferirajućem stavu učenjaka) zbiti saffove i popuniti praznine.

U stanju nužde ili nemogućnosti, bilo zbog straha od zarazne bolesti ili zbog pravila nametnutog od strane vlasti, namaz u saffu u kojem su klanjači razmaknuti jedan od drugog je ispravan.

Po većini uleme zbijanje u saffu je samo pohvalno, dok po stavu dijela učenjaka obavezno je, i to je – a Allah najbolje zna – ispravnije, ali obaveznost spada zbog nemogućnosti, što je inače pravilo u svim obaveznim radnjama koje se dotiču namaza.

Otvorene džamije s takvim saffovima su bolje nego zatvorene džamije bez ikakvih saffova i namaza. Stoga, onaj ko ima mogućnost da prisustvuje džuma-namazu u džamiji na taj način, obavezan je da se odazove i prisustvuje.

Izvor:
N-um

mgid.com, 289198, DIRECT, d4c29acad76ce94f