LUKAVAC JE NAJZAGAĐENIJI GRAD U BOSNI I HERCEGOVINI

Lukavac se suočava se s ozbiljnim ekološkim izazovima. Aerozagađenje je u ovom gradu konstantna pojava, prisutna doslovno svih 365 dana u godini. Glavni krivac za ovu situaciju su brojna industrijska postrojenja, uključujući GIKIL, Cementaru i Sisecam, smještena unutar pet kilometara od samog grada.

Istraživanja su pokazala da bi se životni vijek stanovnika u Lukavcu produžio za čak dvije godine ukoliko bi zagađenje zraka bilo smanjeno na prihvatljiv nivo. Međutim, trenutna situacija je daleko od toga, s velikim emisijama štetnih supstanci u atmosferu.

Fabrika Sisecam, na primjer, koristi oko 1600 tona uglja dnevno u svojoj proizvodnji, što rezultira emisijom sumpor dioksida. S druge strane, postrojenje GIKIL ispušta sirovi koksni gas u zrak, bez odgovarajućih filtera, čime doprinosi zagađenju.

Prema istraživanjima, Lukavac je vjerojatno najzagađeniji grad u Bosni i Hercegovini. Zvučne mjerne stanice ne detektiraju kancerogene polutante koji su prisutni u zraku, što dodatno otežava situaciju. Građani Lukavca češće obolijevaju u poređenju s drugim gradovima u Tuzlanskom kantonu.

Lokalna vlast tvrdi da su svjesni problema, ali građani smatraju da nije dovoljno urađeno kako bi se riješila situacija. Planirane mjere, kao nabavka TBX stanica za praćenje zagađenja i instaliranje prečistača u školama, nisu implementirane.

Ključni problem leži u nedostatku finansijskih sredstava i potrebno je uključiti više nivoe vlasti kako bi se situacija poboljšala. Građani Lukavca traže modernizaciju postrojenja i usklađivanje s ekološkim standardima kako bi se smanjilo aerozagađenje, ali i sačuvala radna mjesta i ekonomija grada. Do tada, stanovnici ovog grada suočavaju se s ozbiljnim zdravstvenim rizicima zbog lošeg kvaliteta zraka koji udišu.

Back to top button