GRANIČNA POLICIJA TRAŽI 125 NOVIH POLICAJACA: “PLATA 1.296 KM + TOPLI OBROK + PREVOZ”

Granična policija Bosne i Hercegovine vrši prijem 25 (dvadeset pet) kadeta XII klase sa najmanje završenim VI stepenom školske spreme za drugi nivo pristupanja u činu ”Mlađi inspektor” i 125 (stotinudvadestpet) kadeta sa najmanje završenim IV stepenom školske spreme za prvi nivo pristupanja u činu ”Policajac”

Kako saznaje portal Crna-Hronika plata iznosi 1.260 KM za policajca sa SSS plus topli obrok i troškovi prevoza. Topli obrok iznosi 11KM po danu rada, a troškovi prevoza mogu biti maksimalno do 400 KM mjesečno zavisno kolko su policajci udaljeni od mjesta stanovanja u odnosu na mjesto rada.

GP traži 125 novih policijskih službenika dok plata mlađeg inspektora sa VSS iznos je 1.863 KM plus topli obrok i prevoz. Granična policija Bosne i Hercegovine vrši prijem 25 (dvadeset pet) kandidata.

Evo kako se prijaviti na konkurs OVDJE

Samo kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove i koji su podnijeli svu traženu dokumentaciju, imaju pravo pristupa testiranju, koje se sastoji od:

testa opšteg znanja (koji obuhvata poseban pisani test i esej);
testa fizičke sposobnosti, uključujući i provjeru vještine plivanja;
usmenog dijela testa-intervjua;
ljekarskog pregleda, uključujući i psihološki pregled.
Osnovna obuka kadeta za prvi nivo pristupa za čin „policajac“ traje 34 (tridesetčetiri) sedmica, a za drugi nivo pristupa za čin ”mlađi inspektor” traje 21 (dvadesetjedna) sedmica i obavljaće se u Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova u Mostaru.

Nakon uspješno završene osnovne obuke, najkasnije u roku od 90 dana, kadeti se primaju na probni rad u trajanju od 12 (dvanaest mjeseci) u organizacione jedinice Granične policije Bosne i Hercegovine i raspoređuju na radna mjesta u činu „policajac“ i u činu ”mlađi inspektor”.

U skladu sa članom 6. Zakona o Graničnoj policiji Bosne i Hercegovine, struktura zaposlenih u Graničnoj policiji BiH odražava nacionalnu strukturu stanovništva BiH prema popisu stanovništva iz1991. godine, oznake u zagradama označavaju nacionalnu pripadnost: Bošnjak (B), Srbin (S), Hrvat (H) i Ostali (O).

Back to top button