Grad u BiH ima najviše stanovnike u Evropi

Istraživanje koje je provedeno u okviru projekta JoinEU-SEE o visini muškaraca u svijetu, uključujući i neke zemlje nastale raspadom bivše Jugoslavije, izazvalo je veliko interesovanje u javnosti regiona.U BiH su Hercegovci, a posebno…