Skupština usvojila zaključke: Doktori u TK dobili što su tražili

Skupština Tuzlanskog kantona usvojila je danas zaključke koji bi trebali rezultirati prekidom štrajka doktora u ovom kantonu. Skupština je zatražila da Vlada TK stupi u pregovore sa Savezom strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije FBiH oko potpisivanja kolektivnog ugovora, s obzirom da je ovaj sindikat reprezentativan na nivou FBiH.

Potpis kolektivnog ugovora sa Federalnim sindikatom ne znači da će Strukovni sindikat doktora TK postati reprezentativan, navodi se u zaključcima. Također, Skupština je zatražila da se ispita krivična odgovornost onih koji su bili uključeni proces priznavanja reprezentativnosti sindikata.

U zaključcima je Skupština zatražila od Vrhovnog suda FBiH da uzme u prioreitet predmet u postupku odlučivanja po zahtjevu Strukovnog sindikata doktora TK za vanredno preispitivanje sudske odluke, koja tretira reprezentativnost ovog sindikata.

Zatraženo je i da Parlament FBiH hitno da autentično tumačenje člana 124. Zakona o radu u dijelu koji se odnosi na ukupan broj zaposlenih u području djelatnosti (grani) na teritoriji FBiH, odnosno kantona, s obzirom na različito tumačenje sudova u kantonima FBiH u slučajevima utvrđivanja reprezentativnosti sindikata doktora medicine i stomatologije. Skupština TK zatražila je od Vlade i Parlamenta FBiH donošenje izmjena Zakona o radu, na način da se omogući reprezentativnost Strukovnom sindikatu doktora TK.

Od Vlade FBiH zatraženo je pokretanje izmjena Zakona o pripadnosti javnih prihoda, kako bi se došlo do finansijskih sredtsva za finansiranje kapitalnih izdataka u zdravstvu TK.

Sindikat doktora je najavio da će od ponedjeljka okončati štrajk.

Izvor: Faktor