DMCA
InfoSvijet (“Mi” ili “Nas”) poštuje intelektualno vlasništvo drugih i usvojio je sljedeću politiku prema kršenju autorskih prava u skladu sa Zakonom o autorskim pravima u Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”).

Prijava kršenja autorskih prava
Ako smatrate da je vaše intelektualno vlasništvo povrijeđeno na način koji predstavlja kršenje autorskih prava, možete nas obavijestiti pružanjem sljedećih informacija (kao što zahtijeva DMCA):

Fizički ili elektronički potpis osobe ovlaštene djelovati u ime vlasnika autorskog prava koje je navodno povrijeđeno
Identifikacija djela ili materijala za koje se tvrdi da su povrijeđena
Identifikacija materijala za koji se tvrdi da krši autorska prava, uključujući informacije u vezi s određenom lokacijom materijala koji krše autorska prava koji će biti uklonjeni na web stranici InfoSvijet.net, s razumno dovoljnom količinom da nam omogući lociranje materijala
Podaci za kontakt podnositelja obavijesti, uključujući adresu, telefonski broj i, ako je dostupno, adresu e-pošte
Izjava da strana koja šalje obavijest u dobroj vjeri vjeruje da korištenje materijala nije dopušteno od strane vlasnika autorskih prava, njegovog agenta ili zakona
Izjava dana pod kaznenom kaznom za krivokletstvo da su podaci navedeni u obavijesti točni i da je strana koja je obavijestila ovlaštena podnijeti pritužbu u ime vlasnika autorskih prava
Šta se dešava nakon što naš agent primi bona fide obavijet?
Naša je politika:

Za uklanjanje ili onemogućavanje pristupa materijalu koji krši autorska prava
Obavijestiti davatelja sadržaja, člana ili korisnika da je materijal uklonjen ili da je pristup materijalu onemogućen
Da će ponovljenim prijestupnicima biti ukinut pristup usluzi
Podnošenje obavijesti o osporavanju kršenja autorskih prava
Ako imenovani agent primi protuobavijest, možemo poslati kopiju protuobavijesti izvornoj strani koja je poslala obavijest obavještavajući tu stranu da možemo zamijeniti uklonjeni materijal ili ga prestati onemogućavati nakon 10 radnih dana. Osim ako vlasnik autorskih prava ne podnese tužbu tražeći sudski nalog protiv davatelja sadržaja, člana ili korisnika, uklonjeni materijal može se zamijeniti ili mu se može vratiti pristup u roku od 10 do 14 radnih dana ili više nakon primitka protuobavijesti, prema našem nahođenju.

Protuobavijest mora uključivati:

Fizički ili elektronički potpis pružatelja sadržaja, člana ili korisnika
Identifikacija materijala koji je uklonjen ili kojemu je pristup onemogućen te mjesto na kojem se materijal pojavio prije nego što je uklonjen ili onemogućen
Izjava da davatelj sadržaja, član ili korisnik u dobroj vjeri vjeruje da je materijal uklonjen ili onemogućen kao rezultat pogreške ili pogrešne identifikacije materijala
Ime, adresa, telefonski broj pružatelja sadržaja, člana ili korisnika i, ako je dostupno, adresa e-pošte i izjava da takva osoba ili entitet pristaje na nadležnost Saveznog suda za sudski okrug u kojem se nalazi pružatelj sadržaja, član ili adresa korisnika, ili ako se adresa pružatelja sadržaja, člana ili korisnika nalazi izvan Sjedinjenih Država, za bilo koji sudski okrug u kojem se nalazi Uplift Post, te da će takva osoba ili subjekt prihvatiti dostavu postupka od osobe koja je dostavila obavijest o navodnoj povredi
Možete kontaktirati našeg imenovanog agenta na dmca[at]InfoSvijet.net.

Back to top button