Džamija Kušlat: Novi put (stepenište) pri kraju, u planu je postavljanje klupa, ograde i rasvjete

Na 450 metara dužine s visinskom razlikom od 150 metara grade se kamene stepenice koje će biti najlakši i najkraći put do Kušlat džamije sa glavne ceste Konjević Polje – Zvornik.

– Do sada su stepenice urađene na dužini od 250 metara kroz šumsku trasu i do oktobra je planiran završetak preostalog dijela stepeništa – kaže u razgovoru za Fenu Kemo Selimović, izvođač radova. Pojašnjava da je širina stepenica 1,25 metara što će omogućiti nesmetano kretanje i mimoilaženje više osoba na putu prema džamiji.

Gradi se i više potpornih zidova, a u planu je postavljanje klupa, ograde i rasvjete na stepeništu.
Ukupna dužina staze do Kušlat džamije je 734 metra, a dio od 284 metra će se prelaziti postojećim stepenicama koje su uklesane u kamenu u vrijeme gradnje džamije u 15 stoljeću, kaže Selimović. Izgradnju stepeništa realizira, na bazi dobrotvornih novčanih priloga i donacija, udruženje ‘Kušlat’ iz Ženeve.
Stepenište će biti najlakši i najbrži način dolaska do džamije, pored postojećih šumskih puteva, od kojih je jedan Rimski put koji je povezivao Srebrenicu i Sremsku Mitrovicu (Domavia i Sirmium), a koji i danas svjedoči o važnosti ovog područja još od antičkog vremena.

Koračajući prema džamiji Kušlat istovremeno se u mislima korača kroz istoriju. Pečat prošlim stoljećima do današnjih dana daje džamija izgrađena u ranom osmanskom periodu, između 1460. i 1480. godine, zbog čega se smatra jednom od najstarijih vojnih džamija u BiH, izgrađenih za potrebe vojnika Osmanskog carstva.

-Danas su džamija u Kušlatu, kao i druga mjesta u blizini simbol odlučnosti našeg naroda da se izbori za svoje mjesto na ovom području, simbol borbe za identitet i svoja prava. U blizini, 30-tak kilometara udaljenosti je Memorijalni centar u Potočarima, mezarja u Gornjoj Kalesiji, Veljaci u Bratuncu, Zaklopača, Rakita u Vlasenici, brojni memorijali, mjesta bosanske istorije i pijeteta.

Back to top button