Žuti papirić na vratima: Zašto pošte u BiH ne unapređuju svoje poslovanje?

Prijem pismonosnih pošiljki podrazumijeva preuzimanje pošiljki u pošti ili na adresi primaoca koje dostavlja poštar. Problemi nastaju kada primalac nije na adresi ili je na neki način onemogućen podići pošiljku u roku od pet dana. U tim slučajevima, pošiljka se vraća onome ko ju je poslao.

Naprimjer, ukoliko ste na godišnjem odmoru ili iz nekog drugog razloga niste na adresi kada poštar zakuca na vaša vrata, pismo ili paket koji očekujete će se vratiti pošiljatelju ukoliko sa “žutim papirićem” koji vam ostavi poštar ne preuzmete pošiljku u roku nekoliko dana.

Iz BH Pošte kažu – tako je, kako je.

“To je nešto na što se ne može utjecati. Rok se dobije i to je to. Na našoj web stranici imate sve, i rokove podizanja i uručenja pošiljki, sve razvrstano po uslugama i vrstama, da li je preporučena, obična ili brza pošta”, obrazložili su nam iz kabineta direktora BH Pošte.

Sa “poste restante” možete označiti pošiljku koja će se u odredišnoj pošti čuvati 30 dana od dana prispijeća i uručiti primaocu u okviru tog roka kada je on zatraži, uz dodatnu naplatu propisane poštarine.

Povodom ove teme pitali smo Udruženje za zaštitu potrošača Kantona Sarajevo da li je imalo pritužbi građana na rokove i okolnosti u kojima mogu preuzeti pošiljku ukoliko poštar osobu nije pronašao na kućnoj adresi.

“Naše udruženje još uvijek nije imalo takvih pritužbi, ali se slažem da je to potencijalni problem, posebno u vrijeme godišnjih odmora kada se pošiljke vrate i nastane problem”, kazao nam je Edin Pašić iz Udruženja za zaštitu potrošača KS.

Smatra da se to može urediti jednostavnim obavještavanjem putem SMS poruka kada biste imali mogućnost obavijestiti poštu o tome šta želite da se dogodi sa nekom pošiljkom.

“To je u svijetu vrlo elegantno riješeno. Možete reći pošti, zadržite pošiljku do nekog datuma kada ću je preuzeti ili je pošaljite na treću adresu. Kod nas je to veoma kruto riješeno. Zna se desiti da bez punomoći ne možete za supružnika podići pošiljku”, kazao je Pašić.

Pošiljku ne možete podići ni sa ličnom kartom primaoca ukoliko je on onemogućen da ode do pošte, što znači da nema unapređenja i modernizacije usluga koje pružaju pošte.

Iz Udruženja navode da pošiljku ne možete podići prije dana koji je naveden kao onaj od kojega teče datum za podizanje pošiljke.

Rok uručenja pismonosnih pošiljki podrazumijeva vrijeme od prijema pošiljke do uručenja primaocu, a vrijeme prijema pošiljke utvrđuje se na osnovu otiska žiga na potvrdi o prijemu pošiljke.

Rokovi uručenja definisani su članom 81. Pravilnika o općim uslovima za pružanje pismonosnih pošiljki u unutrašnjem poštanskom prometu.

Javno preduzeće BH Pošta obavezna je pismonosne pošiljke u unutrašnjem poštanskom prometu uručiti u za to predviđenim rokovima, a primaoci su dužni u roku od pet dana preuzeti pošiljku ukoliko ih poštar ne pronađe na adresi.

Pismonosne pošiljke koje se primaju i uručuju na području istog poštanskog centra odnosno kantona, dužni su dostaviti u roku od jednog radnog dana za prioritetne i hitne pošiljke i tri radna dana za sve ostale pošiljke.

Kada šaljete pismonosne pošiljke iz jednog kantona u drugi ili od jednog poštanskog operatera ka drugome, Hrvatskih pošti Mostar ili Poštanske službe Banja Luka, rokovi su dva radna dana za prioritetne i četiri radna dana za sve ostale pošiljke.

Klix

Back to top button