Ne zna se kako je došlo do pomjeranja tijela Dženana Memića: Šta je otac Alise Mutap rekao policiji?

Ristivojević je na pitanje advokata Karkina kazao da je čuo kako inspektor Škrijelj govori tužiocu Merisu Ćati da je Alisa Mutap imala problema sa bivšim momkom Mirzom Ploskićem

Na Kantonalnom sudu u Sarajevu nastavljeno je suđenje Ljubi i Bekriji Seferoviću zbog teškog krivičnog djela protiv sigurnosti javnog saobraćaja i za krivično djelo neukazivanja pomoći osobi povrijeđenoj u saobraćajnoj nesreći i krivično djelo sprječavanje dokazivanja, a u slučaju smrti Dženana Memića piše agencija Patria.

Kao svjedoci pojavili su se Velibor Ristivojević i Elvedin Boja, pripadnici MUP KS koji su u noći 8. februara 2016. godine stigli u Veliku aleju po dojavi da je došlo do saobraćajne nesreće, te Sefedin Škrijelj, saobraćajni inspektor koji je vršio uviđaj u noći 8. na 9. februar 2016. godine.

Advokat Rusmir Karkin prvo je ispitao svjedoka Ristivojevića o događajima i licima koja su došla u noći 8. februara u Veliku aleju.

On je kazao da zajedno sa kolegom Bojom dolazi oko 22:45 sati gdje zatiču kolege iz DKPT-a i Alisu Mutap koja sjedi u prtljažniku automobila i povrijeđenog Dženana Memića.

Ristivojević je na pitanje advokata Karkina kazao da je čuo kako inspektor Škrijelj govori tužiocu Merisu Ćati da je Alisa Mutap imala problema sa bivšim momkom Mirzom Ploskićem.

Tužilac Ćato zatražio je od Ristivojevića da prikupi podatke o događaju od stanovnika u obližnjim stambenim objektima, ali mu niko nije otvarao vrata.

Svjedok je prisjećajući se kobne noći kazao da su na lice mjesta došli i Samir Mujagić koji je tražio da se pozove neko iz krvnih delikta. Na licu mjesta su bila još tri lica, a svjedok misli da su poslani da pronađu Ploskića.

Ristivojević je ponovio da je tijelo Dženana Memića vidio na zemljanoj površini u blizini drveta s lijeve strane iz pravca Ilidže prema Vrelu Bosne. On je pojasnio da nije tijelu prilazio, ali da je vidio da je prsima bio okrenut prema zemlji, dok je donji dio tijela bio na zadnjoj strani.

Ristivojević je kazao da je na lice mjesta došao otac Alise Mutap Zijo Mutap i to prije dolaska Hitne pomoći.

– On je pitao šta je bilo, ona je rekla da ih je udarilo auto – kazao je Ristivojević.

Na pitanje da li se Zijo Mutap raspitivao za povrijeđenog Dženana, svjedok je odgovorio da nije. Također je kazao da nije nikakve detalje saopćio Alisinom ocu.

Advokat Karkin je svjedoka ponovo pitao da li je iko prije dolaska Hitne pomoći pomjerao i slikao Dženanovo tijelo.

-Odgovorno tvrdim da ga niko nije slikao, a prišao mu je kolega Boja Elvedin i zaokrenuo glavu da ga krv ne bi ugušila. Dženan je davao znakove života, pomjerao je ruke i noge.

On je potvrdio da je na asfaltu primijetio tragove laka i komadiće stakla, ali se nije mogao sjetiti koliko ih je bilo jer ih nije „ni kupio ni brojao“. Također, ovaj policajac nema saznanja o naknadnom pronalasku tragova na licu mjesta.

Sljedeći je svjedočio saobraćajni istražitelj Sefedin Škrijelj koji je kazao da je policajac Josip Barić od strane Zije Mutapa obaviješten da su Alisa i Dženan povrijeđeni od lica Mirze Ploskića.

– Josip Barić dolazi na lice mjesta i sve to govori tužiocu – kazao je svjedok navodeći da se ranije već vidio sa Barićem na KCUS-u. Barić je imao zaduženje da preuzme svu odjeću povrijeđenih radi vještačenja.

Škrijelj je kazao da je tužilac Ćato tražio da se provjere spomenuta lica. On je potvrdio i da je oduzeto vozilo Renault Clio zelene boje, ali da ne zna da li je vještačeno jer više nije radio na tom predmetu.

Škrijelj je kazao da mu je Nebojša Veljović, pripadnik DKPT-a kazao da je uslikao tijelo Dženana Memića, a o čemu je on obavijestio šefa smjene. Zatim je obaviješten tužilac te je zatraženo izuzimanje fotografije. Navodno je riječ o samo jednoj fotografiji.

Škrijelj je tokom svog svjedočenja kazao da tokom uviđaja nije određena kontakt tačka između vozila i pješaka.

On je potvrdio da je napravio snimak službenom videokamerom u trajanju od minute i 30 sekundi koji je deponovan u arhivu MUP KS, ali koji niko nije tražio iako ga je naveo u zapisniku o izvršenom uviđaju.

Škrijelj je kazao da je na licu mjesta pronašao tragove krvi, plastike i stakla koji su bili rasuti u nekoliko metara.

Karkin je nakon svjedočenja Škrijelja istovremeno u sudnicu uveo Boju i Ristivojevića kako bi se utvrdio položaj Dženanovog tijela.

Boja je kazao da pod zakletvom izjavljuje da je Dženan ležao na leđima te da mu je samo okrenuo glavu kako ga ne bi krv ugušila. Svjedok Ristivojević je priznao da nije prilazio Dženanovom tijelu, ali je vidio da je u drugačijem položaju. Obojica su istakli da je Dženan davao znakove života trzajući rukama i nogama pa postoji mogućnost da je tako došlo do pomjeranja tijela.

Svjedoci su zatražili i da se suoče sa svjedokom koji je napravio fotografiju kako bi se utvrdio tačan položaj.

Na narednom glavnom pretresu koji će biti održan 19. marta svjedočit će vještaci medicinske, mašinske i saobraćajne struke koji će prezentirati svoja vještačenja.

(nap.ba, DEPO PORTAL, BLIN MAGAZIN/md)

mgid.com, 289198, DIRECT, d4c29acad76ce94f