HAFIZ ČAJLAKOVIĆ: PAMETNA ĆERKA I ŠKRTI BABO

Žalio se otac svojoj čerki kako su mu prosjaci dojadili, jer svaki dan dolaze i traže, a on
nikome ne daje, pa jednog dana kaže on svojoj čerki:” Ala, čerko ovdje se ne može živjeti od ovih prosjaka.” A čerka mu veli:” Babo dok si ti takav ne boj se neće ti nauditi.”
PORUKA FEJZBUKOVCIMA:
SVIMA ONIMA KOJIMA SMETAJU OBJAVE U KOJIMA SE TRAŽI NEKA POMOĆ ZA BOLESNE I SIROMAŠNE, AKO NE MOGU DATI MOGU BAR LAJKATI, JER TO NE KOŠTA, A AKO JE I LAJK PROBLEM SAMO PRESKOČI I IDI DALJE.
Poslanikova,a.s., poruka:” Bliži je Allahu darežljiv grešnik od pobožnog škrtice.”
Pitali šejtana ko mu je najdraži, pa je odgovorio:” Pobožni škrtica.”

Hafiz Husejn Čajlaković