Ekonomista(28) iz GLOGOVE autor pet naučno-istraživačkih radova

Mirzet Omerović rođen je 22.10.1992. godine u Srebrenici. Osnovnu školu je pohađao od 1999. do 2007. godine kao odličan učenik. Od 2007. do 2011. godine pohađao je Gimnaziju ,, Musa Ćazim Ćatić’’ u Kladnju, gdje je tokom cijelog školovanja ostvarivao odličan uspjeh.

Ekonomski fakultet u Tuzli upisao je 2012. godine. Od 2013. je stipendista Bosana fondacije, uz čiju je podršku ostvario zavidne rezultate na ličnom usavršavanju. Kao diplomant smjera “Računovodstvo i Revizija’’ diplomski rad na temu ,, Materijalnost u reviziji” pod mentorstvom dr.sc. Reufa Kapića, redovnog profesora, odbranio je 20.07.2016. godine sa najvišom ocjenom, čime je stekao zvanje bachelora ekonomije. Magistarski rad na temu “Mjesto i uloga kontrolinga kreditiranja i naplate potraživanja od kupaca u preduzećima drvoprerađivačke industrije Tuzlanskog kantona” odbranio je 19.11.2019. godine, te stekao zvanje magistra ekonomije.

Po završetku dodiplomskog studija započinje pripravnički staž u JKP “Komunalac” Kladanj gdje je radio  na računovodstvenim i administrativnim poslovima. Od 26.09.2017. do 30.06.2018. angažovan je kao Marketing i PR menadžer u edukativno-konsultantskoj kući FINconsult. U julu 2018. godine zapošljava se u Raiffeisen banci, gdje obavlja poslove bankarskog službenika. U junu 2020. godine prelazi na poziciju menadžera prodaje za mala i srednja preduzeća. Od 01.10.2018. angažovan je kao vanjski saradnik na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli na predmetima “Troškovno računovodstvo”, “Upravljačko računovodstvo”, “Finansije”, te “Troškovi i kalkulacije u turizmu” na prvom ciklusu studija I “Specifični problemi poslovnih finansija” na drugom ciklusu. Pored navedenog angažovan je kao predavač pri Udruženju EconVita Zenica.

Autor je pet naučno-istraživačkih radova “Nezavisna revizija javnih rashoda” te “Nezavisnost državnih revizora i finansijska stabilnost“, “The Role of Controlling Credit Sales and Receivables in the Wood Processing Companies of  Tuzla Canton, Bosnia and Herzegovina“ “Mjesto i uloga računovodstvenog u ukupnom informacionom sistemu preduzeća” I “Kontroling kreditiranja kupaca i naplate potraživanja: Primjer drvoprerađivačke industrije Tuzlanskog kantona, Bosna i Hercegovina” gdje se pojavljuje kao koautor.

Mirzetov cilj je napredak u karijeri, promocija nauke i obrazovanja te podsticanje edukacija mladih u široj društvenoj zajednici.

Neki od Mirzetovih uspjeha:

1. Omerović M., Nezavisna revizija javnih rashoda, Poslovni konsultant, Međunarodno indeksirani naučno-stručni časopis, broj 75, EBSCO Publishing, Finconsult, Tuzla, april 2018.

2. Avdić J., Brajić A., Omerović M., Nezavisnost državnih revizora i finansijska stabilnost, Zbornik radova, 6. Međunarodni simpozij, FINconsult, Tuzla, maj 2018.

3. Kozarević E., Delić A., Omerović M., The Role of Controlling Credit Sales and Receivables in the Wood Processing Companies of  Tuzla Canton, Bosnia and Herzegovina, International Journal of Industrial Engineering and Management )IJIEM=, Vol. 10 No 1 2019, pp. 93-103.

4. Omerović M., Salkić A., Isaković I., Mjesto i uloga računovodstvenog u ukupnom informacionom sistemu preduzeća, Sveučilište/Univerzitet Vitez – Fakultet informacionih tehnologija, Vitez, 2019., pp. 142-170.

5. Omerović M., Salkić A., Isaković I., Kontroling kreditiranja kupaca i naplate potraživanja: Primjer drvoprerađivačke industrije Tuzlanskog kantona, Bosna i Hercegovina, Sveučilište/Univerzitet Vitez – Fakultet informacionih tehnologija, Vitez, 2019., pp.128-141.
Certifikati:

⮚    Certifikat za učešće u projektu „Poticanje društvene poduzetnosti u BiH“   pod pokroviteljstvom Bosana Fondacije i Američke ambasade u BiH;

⮚    Certifikat za „Liderstvo i komunikaciju“ pod pokroviteljstvom Fondacije Konrad Adenauer u BiH.

⮚    Certifikat za „Izradu Business plana“ pod pokroviteljstvom Univerziteta u Tuzli

⮚    Uvjerenje o završenom seminaru „Kako uspješno napisati i prijaviti EU projekt u BiH“ pod pokroviteljstvom EURHO consulting Osijek

⮚    Certifikat o završenoj edukaciji za vođenje poslovnih knjiga – FINconsult

⮚    Certifikat „Migracije i konkurentnost zemalja Jugoisočne Evrope“ – Šesta internacionalna naučna konferencija Ekonomija Integracija ICEI

Mirzet Omerović je kandidat za BigBang priznanje #herojigeneracije u kategoriji NAUKA I OBRAZOVANJE.

Glasajte za Mirzeta klikom OVDJE.

Back to top button