OBAVEZNO PROČITAJTE: Svi uslovi ulaska u Bosnu i Hercegovinu

Svi uslovi ulaska u Bosnu i Hercegovinu.

Svi koji imaju BH pasoš i njihovi članovi porodice (muž, žena i maloljetna djeca ako imaju strani dokument uz vjenčani ili rodni list kao dokaz o srodstvu sa BH državljanom ) mogu u Bosnu i Hercegovinu bez PCR Testa.

Ako imate samo bosanskohercegovačku ličnu ili uvjerenje o BH državljanstvu , možete bez Testa ali plaćate kaznu do 300, – KM (do 150,- KM u roku 8 dana) jer u slučaju ulaska u BiH bez posjedovanja važeće putne isprave ( a to je samo pasoš prema EU državama) podliježete prekršajnom procesuiranju.

Također, bez PCR testa u Bosnu i Hercegovinu mogu (pasoš ili lična) i državljani Republike Hrvatske koji ulaze u BiH sa teritorija Republike Hrvatske, državljani Republike Srbije koji ulaze u BiH sa teritorija iz Republike Srbije te državljani Crne Gore koji ulaze u Bosnu i Hercegovinu sa teritorija Crne gore.

Uz državljane susjednih zemalja također bez testa mogu stranci kao članovi uže porodice (muž, žena i maloljetno dijete uz dokaz).

Bez PCR testa mogu i stranci koji putuju zbog smrtnog slučaja a kao dokaz je potreban smrtni list(umrlica, osmrtnica).

Svi ostali strani državljani moraju imati negativan PCR test ne stariji od 48 sati prilikom ulaska u Bosnu i Hercegovinu. Djeca do sedam godina bez testa.

Napomena: BiH još ne priznaje ako ste vakcinisani ili ste imali koronu..!

Vaš admin team Graničnog prijelaza Maljevac

mgid.com, 289198, DIRECT, d4c29acad76ce94f