U BiH više korisnika mobitela nego stanovnika

Ukupan broj aktivnih fiksnih telefonskih linija dominantnih operatora u drugom kvartalu 2019. godine iznosio je 597.285 što predstavlja pad od 2,7 posto u odnosu na drugi kvartal 2018. godine. Ukupni odlazni saobraćaj fiksne telefonske…